december 13, 2016

Angrebet på Den korte Avis

Den tumult, der er opstået omkring en venstrefløjs-kampagne imod Den korte Avis minder mig om en ganske lille, ubetydelig oplevelse fra min aktivist-tid i 1977 angående "Det store Børnelotteri" - et foretagende der skyldtes seks forskellige humanitære organisationer. En af disse seks stammede fra Mentalhygiejnen (World Federation of Mental Health), en slags kommunistisk celledannelse i følge den af dem selv angivne ideologi fra psykiater Brock Chisholm.

Det store Børnelotteri og dets indsamlingskampagne anbefaledes bl.a. af Den Danske Bank, der - som mange andre erhverv - handlede i blinde uden egentlig engagement, thi spurgte man hvad pengene brugtes til, vidste de oftest ikke besked.

Dengang drev undertegnede en såkaldt telefonavis imod 68`ernes samfundsnedbrydning, og den fortalte om det mentalhygiejniske Børnelotteri og lod sine små reklamesedler med telefonnummeret flyve af sted. En lidt vigtigere person fra Den Danske Bank ringede så og bad mig ydmygst om at tage indlægget om lotteriet og Den Danske Bank væk. Jeg lod mig overtale.......

Gertrud Galster