oktober 21, 2006

Hvad med retssikkerheden?

Nu er kriminaliteten i Italien oppe på et nivau som aldrig før. Således f.ex. i Milanoområdets landsretskreds. Mens der tidligere i gennemsnit var 30 arrestationer dagligt om året i 2005, så er gennemsnittet i år på 45, mens man samtidigt har måttet skære alvorligt ned på økonomien, fra 1.200.000 EURO til 447.000 EURO. Altså en uholdbar situation, som er meget nær en kolaps. Ikke mindst efter at Europarådet i Strassburg har truet med sanktioner over for Italien på grund af de altfor forsinkede retsafgørelser.

Lederen af Milano områdets Appeldomstol, Giuseppe Grechi, henstiller derfor til politiet, at de skruer alvorligt ned for arrestationer af folk, som lukkes ud af kachotten næste dag, f.ex. ulovligt indvandrede personer. Der er hverken plads i fængslerne eller penge til de mange udgifter, forbundet med arrestationerne.
Og der findes ikke økonomi til oprettelse af en ny afdeling til hurtigere expedition af sådanne sager, sådan som Europarådet i Strassburg har foreslået.

Giuseppe Grechi kommer med et nødskrig i den italienske avis, "La Repubblica" 20/10: der er heller ikke penge til det meget papir, der bruges i domstolene, og han har bedt sine kolleger begrænse skriveriet. At lade domstolene fungere om eftermiddagen er blevet afvist, da der mangler penge til lønninger til personlaet, som allerede i årevis har lidt under underbemanding. Af 803 stillinger mangler de 206.

Man kvier sig ved at optage yderligere lån til lønninger af de mange hverv, der hører under jutistsmyndighederne såsom bl.a. kontorsadvokater og tolke.
Også den financielle del af hele retssystemet lider under vanskeligheder med personalemangel og andet.
Lederen af den administrative afdeling for Italiens retssystem i justitsministeriet, Claudio Castelli, skyder skylden på den afgåede regering og har søgt om 30 millioner EURO extra for at stoppe nogle af hullerne til i den øjeblikkelige misere.

Men appeldomstolens leder, Giuseppe Grechi er meget bekymret over situationen efter det ultimatum, Italien har fået af Europadomstolen om at bringe tingene i orden inden 6 måneder.
Han frygter, at det hele bryder sammen i kaos.

(Kilde: "La Repubblica 20/10)


Hvordan er det i de andre EU-lande? Det fremgår jo af ovenstående artikel at væsentlige forhold - som sædvanligt - skyldes indvandringen: ikke bare de ulovlige invandringer, men de mange lønninger til de politifolk, advokater og tolke?

Man tvinges til at se bort fra lovgivningen og retssikkerheden for at spare. Og man fabler om benådninger og amnesti.