oktober 17, 2006

Skuffelse over EU.

Georgana Noutcheva, som er analytiker ved Center for Europæiske Politikstudier i Bryssel, følger med interesse udviklingen i de tidligere Østlande, som nu er kommet ind eller snart kommer ind i EU.

Før landene blev medlemmer af EU, samarbejdede deres politikerne om at komme ind, men nu er der ikke mere sammenhold.
Folk er meget trætte på reformer, og mistroen til politikerne tager til.

Til væksttallene for de fire lande, Polen, Slovakien, Tjekkiet og Ungarn, er generelt højere end i de gamle EU-lande, men resultatet af det økonomiske opsving ikke så stort som forventet.

Der er almen skuffelse og frustration. De politiske system opleves som cyniskt, siger Anders Gogelklou, professor ved Uppsala Universitetet.
Medlemsskabet i EU har ikke medført nogen særlig forbedring for den brede befolkning, og Ungarerne kan ikke lade være med at sammenligne sig med østrigerne og undrer sig over forskellen i levestandard.

Det er et stort problem, at man har vugget befolkningen ind i den opfattelse, at de hurtigt skulle komme på højde med det gamle EU.

(Kilde: Världen idag 2.10.06)