oktober 16, 2006

EU og demokratiets sammenbrud

Denne artikel, skrevet af en svensk jurist, gælder ikke bare Sverige, men alle EU-lande!

EU-spørgsmålet fandtes bare marginalt med i valgtalerne i Sverige. Grunden er, at svenske politikere ved, at befolkningens interesse for EU er yderst ringe. Der er noget paradoksalt ved dette. For trods at flere og flere beslutninger og love bestemmes i Bryssel, så er befolkningen ikke interesseret i EU. På længere sigt risikerer den svenske rigsdag at blive en tom skal uden nogen egentlig lovgivningsmagt af betydning.

Det er derfor meget vigtigt at granske, hvad det indebærer, at stadig flere beslutninger tages i Bryssel. Hvordan foregår det dèr? Hvilken indflydelse har befolkningerne på beslutningerne, og hvilken indsigt?

Disse spørgsmål har nu været genstand for videnskabelige studier. For et par måneder siden kom Åsa Vifell med afhandlingen "Enklaver i Staten, Internationalisering, Demokrati og den svenske Statforvaltning (Stockholm Studies in Politics 113).

I afhandlingen viser Åsa Vifell, at magten i EU samles hos de højeste embedsmænd. Fra lukkede enklaver og lukkede rum styrer disse EU og dermed Sveriges skæbne (og alle andre EU-landes). De svenske politikere har sjældent tid at holde rede på EU-spørgsmålene. De er optagne af hjemlige problemer. EU-spørgsmålene er derfor overladt til embedsmænd, som indgår i forskellige grupper (enklaver).

Grupperne arbejder adskilt fra den svenske statsforvaltning, og den komplicerede beslutningsproces og sprogproblemer gør det svært for nogen udenfor gruppen at komme med synspunkter. Åsa Vifell konstaterer, at mugligheden for at personer uden for gruppen skal kunne granske eller påvirke arbejdet så at sige ikke existerer.

De politikere som så længe har overladt og stadig overlader mere magt til EU - og som samtidigt kalder sig demokrater - fører i stedet Sverige (og andre EU-lande) ind i et beslutningssystem, som undergraver demokratiet og vil få demokratiet til at bryde sammen. I fremtiden vil vi blive styret af eliteembedsmænd, som fatter deres beslutninger i lukkede rum uden folkelig påvirkning eller tilsyn.

(Kilde: Världen idag 4.10.06)