oktober 25, 2006

Licens-spektaklerne i Sverige

Den nye svenske statsminister Reinfeldt blev nødt til at kvitte et par nyudnævnte ministre, eftersom det afsløredes, at de ikke havde betalt TV-licens. Det synes dog ikke at have givet bagslag i selve befolkningen. Samtidigt som ophidselsen over de nævnte ministres manglende redelighed var på sit højeste i massemedierne, foretog man en ny politisk meningsmåling i befolkningen. Den viste stort set samme holdninger som under valget i september. Postyret har altså ikke medført mistillid i befolkningen. Skyldes det måske, at mange almindelige mennesker - ligesom de nævnte udhængte og fordømte ministre - undlader at betale TV-licens med den undskyldning, at de er utilfredse med TV´s politisering og programmer.

Ministersagen har gjort, at tusindvis af svenskere nu har anmeldt, at de har radio og TV, mange flere end alverdens TV-kampagner ville have kunnet få ud af busken.

Men tro ikke, at alt nu er ren idyl.
Det assyriske Rigsforbund i Sverige, som tæller over 70.000 personer, gør oprør: "Nu har vi fået nok! Hvorfor skal vi betale, når Sveriges Radio og Svensk TV ikke rapporterer alsidigt og bygger på eget journalistisk arbejde"

De er vrede over, at man ikke rapporterer om, hvordan de kristne minoriteter i Irak lider under konflikterne
dernede. "I 1990 var der 2 millioner kristne i Irak. Nu er der 600.000. Ren etnisk udrensning," siger forbundets formand, Simon Barmano.

Mens nogle af de største internationale aviser ude i verden er opmærksom på forholdene, tier radio og TV i Sverige. Alle klager afvises med, at nyhedsburauerne AP og Reuters intet bringer. Heraf slutter forbundet, at
de svenske journalister mener, at de ikke selv skal gøre en indsats, men bare oversætte fra AP og Reuter, og - det kan vi selv gøre.

Videre protesterer forbundet imod, at deres helligdage som fasten og påsken ikke omtales, mens man ved Ramadanen interviewer forskellige muslimer i Sverige.

"Hvorfor skal vi betale licens, når vore landsmænd nedslagtes i Irak, uden at Radio eller TV bryder sig om det?"
siger Barmano. De over 700.000 asyrere i Sverige udgør 22.000 husholdninger. Ifølge Forbundet har de inden for den sidste snes år betalt 800 millioner kroner i licens.

Radio og TV kommer med en delvis indrømmelse. Den nu afgående chef, Staffan Sonning, medgiver, at nyhesformidlingen har mangler, da man ikke har mulighed for at have journalister udstationerede i disse farlige områder, og udenrigschefen på programmet "Ekot" har samme forklaring, men mener, at man dog har omtalt kristenforfølgelsen noget.