oktober 13, 2006

Aktionen pro BUPL er slut

"Aktive Forældre" i Århus erkender, at BUPL-slaget er tabt.
Men der er tid til at vinde et nyt og - bedre:

I stedet for at spærre småbørnene inde i institutioner fra morgen til aften, skulle forældrene hellere kæmpe for selv at få mere tid til børnene. Små børn har næppe noget højere ønske.

I Sverige har der været et sandt forældreoprør fra kommune til kommune, hvor man krævede selv at få lov til at bestemme, hvor og hvordan Lillepeter skulle passes.