oktober 27, 2006

Foghs Folketings-åbningstale: Den Missionerende ”Nye Verdensordens” Fælles Værdier

Er det tilfældigt – eller er globalisternes fælles sprogbrug nøje afstemt? Anders Fog Rasmussens og Tony Blairs sprogbrug er påfaldende ens og identisk med Gorbatjovs. Faktisk taler Tony Blair i sept. 2006 om ”En Global Alliance for Globale Værdier”[1]
- Nedenstående fremhævede ord i sammenhæng er relativt nye i en åbningstale. De har åbnet for de ”godes” verdensreformation – specielt over for nogle angiveligt ”ganske få” islamistiske terrorister, der beslaglægger næsten hele vort militær. 11. sept. 2001 tvang politikerne til at tænke anderledes. Javist. Men hvem har samordnet tankegangen? For det ville jo være mærkeligt, om 3 statsmænd ideligt bruger de samme ord og sammenhænge uafstemt. Så vidt jeg kan se anvendtes denne specielle sprogbrug først i M. Gorbatjovs & S. Rockefellers ”Earth Charter ”[2],[3] der blev til i tiden 1994-2000 – altså før 11.sept. 2001. Globalisme-ideologien er en fortsættelse af den 230-årige ”Nye Verdensorden” , der i samarbejde mellem Gorbatjov og bl.a. præs. Bush sen. omkring 1. Irakkrig smeltede sammen med neoliberalismen og leninismen/humanismen med énverdensstaten som mål [4].
Udpluk af statsminister Anders Fog Rasmussens åbningstale i Folketinget 03.10.06 [5]:
Gennem de sidste fem år er det blevet klart, at vi står midt i en global værdikamp. Det er ikke en værdikamp mellem kulturer eller religioner - men mellem demokrati og diktatur og om ytringsfriheden – den vigtigste af alle frihedsrettigheder. I Danmark har vi ytringsfrihed og lighed mellem kønnene. Forsvar de grundprincipper, det danske samfund bygger på: Frihed, frisind (= tolerance , red.) og folkestyre. Vi skal fremme demokratiet og respekten for det enkelte menneskes frihedsrettigheder. Millioner af undertrykte kræver berettiget frihed, selvbestemmelse og værdighed. Vi skal bekæmpe fattigdom - især i Afrika. Det er menneskelig forpligtelse. Heldigvis er det sådan, at det store flertal af danskere med indvandrerbaggrund anerkender og respekterer disse fundamentale principper. Og de har tilført Danmark spændende impulser og frugtbar forskellighed. Der er kun få muslimske ekstremister. Vi skal ikke vise deres intolerance tolerance.Velfærdskontrakten er solidaritet. Vi har alle ansvar for integrationen.
Udpluk af Tony Blairs essay :” En Global Alliance for Globale Værdier”, sept. 2006
En ny tidsalder vinker: Den gensidige afhængigheds. Vi skal skabe en global politik med fælles globale værdier. Vi er i gang med en kamp mellem håb og pessimisme – ikke en kamp mellem civilisationer. Svaret på terrorisme og fattigdom – især i Afrika - er global anvendelse af globale værdier, som alle folk ønsker: frihed, demokrati, menneskerettigheder, tolerance, retfærdighed. På vore skuldre hviler ansvaret for kommende generationer. Vi er stolte over vor kulturelle forskellighed .Modne lande er dem, som har overvundet frygten for, at forskellige etniske grupper skader ens identitet. Jeg har flere gange krævet en doktrin om et multinationalt samfund. Derfor baserer Storbritannien sin udenrigspolitik mindst lige så meget på værdier som på egne interesser – også m.h.t. klima og verdenshandel. Vi skal ikke tage hensyn til ekstremisternes krav. Ekstremister er ikke sande muslimer. Derfor vor politik i Kosovo, Afghanistan og Irak. Almindelige muslimer respekterer andres tro, betragter tolerance som en dyd og ønsker frihed og demokrati. Koranen fremhæver viden og videnskab og afskyr overtro. Den er forud for sin tid i sin holdning til ægteskab, kvinder og regering.
Udpluk af Mikhail Gorbatjovs & S. Rockefellers “Earth Charter
Vi må anerkende, at i den store mangfoldighed er vi en stor menneskelig familie, et globalt fællesskab . Vi har overhængende behov for en fælles grundværdivision. Tilkomsten af et verdensomspændende civilsamfund skaber nye muligheder for at opbygge en demokratisk verdensorden. Vi må identificere os med hele verdenssamfundet nøjagtig lige så meget som med vore lokalsamfund. Ytringsfrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed, organisationsfrihed skal beskyttes, massemediernes funktion styrkes, tolerance- og fredskultur fremmes. Gensidig solidaritet og sammenarbejde mellem alle folkeslag . Verdensomspændende gensidig afhængighed og universalt ansvar. Beskyt og genopret jordens økosystemer. At fjerne fattigdom samt omsorg for fattige lande er etisk og socialt nødvendigt. Fremme respekt for alt levende og Jorden, kønnenes ligeberettigelse, solidaritet og menneskerettigheder samt demokrati. Forbyde al diskrimination i vor gensidighed. Vor multikulturelle arv er uvurderlig.
Hvad siger så Gorbatjov i dag ? Se her: World Politics Forum side 10-15 og 96-98.
Alt dette lyder lige så hult og farligt som i sin tid de kommunistisk-globalistiske propagandaskrifter, som Gorbatjov stod bag. Hvor var hans solidaritet og ”værdier” i Chernobyl? Med hensyn til ytringsfrihed er der lige så lidt sandhed i ”værdierne”, når vi kommer til Euromediterranien-projektet. Se ”Danskeren”, nov. 2006. Og som globalisterne missionerer, bliver Afrika fattigere, Mellemøsten og vore lande stadig farligere.


[1] www.fpc.org.uk/fsblob/798.pdf
[2] http://www.shalom-ssnd.de/shalom-erdcharta.htm eller http://www.earthcharter.org/
[3] A. Bruun Laursen, ”De Binder Os På Mund Og Hånd” , Rafael 2006
[4] A. Bruun Laursen, „Danskeren“, sept. 2006
[5] http://www.stm.dk/Index/dokumenter.asp?o=2&n=0&d=2691&s=1