april 06, 2014

Trojanske heste - et helt kavalleri

AF MORTEN MESSERSCHMIDT, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (DF)
Læserbrev 5.4.2014

Niels Erik Hansen fra Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination og Bashy Quraishy fra European Network Against Racism mødtes bl.a. med menneskeretskommissæren fra Europarådet*.
19/11 havde Danmark besøg af kommissær for menneskerettigheder, Nils Muiznieks, fra Europarådet. Han ville forhøre sig om de foruroligende meldinger om racisme, som han modtog fra Danmark.
Derfor mødtes kommissæren med to danske ngo'er, nemlig: Niels Erik Hansen fra Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) og Bashy Quraishy fra European Network Against Racism (ENAR).
Men hvem er egentlig ENAR? Med lobbykontor i Bruxelles, otte ansatte og et årligt budget på godt 10 mio. kr. – hvoraf EU betaler de 8,3 mio. kr. – lyder det jo slagkraftigt.
21 foreninger står bag

Ifølge deres egne oplysninger udgør de et ”netværk” for 600 organisationer i EU, og så forstår man jo godt, at ENAR sidste år brugte ca. 6 mio. kr. på lønninger og administration, 750.000 kr. på flyrejser og til gengæld ydede ”services” for 185.000 kr. i form af rapporter om racisme i EU.
Også i Danmark er ENAR stor. Hele 21 foreninger er medlem. Hvem de er, er imidlertid svært at finde ud af, for der er kun internet-links på seks af dem, så gad vide, om ”Multi-etniske Forening”, ”Nordic Minority Group”, ”Dansk Ekko”, ”Danish-Pak Friendship Society” samt ”Radio Salam” overhovedet findes?

Hvad laver eksempelvis ”Missing Voices”, som beskæftiger sig med kvinder og etnisk musik, egentlig i ENAR? For slet ikke at tale om Randers Boligforening? Eller ”Soteria International” samt ”Universal Peace Federation”, der er registreret som hhv. yoga-forening og en del af Moon-sekten ligesom ”Unge for Menneskerettigheder”, der viser sig at være en del af Scientology?

Samme adresse
Også ”Etnisk Debatforum” og ”Fair Play” er med. Ifølge hjemmesiderne består de begge primært af den pakistanske ingeniør Bashy Quraishi. Også ENAR har skam Bashy Quraishy som formand. Ja, de tre foreninger bor endog samme sted; nemlig hos Bashy Quraishy, Nyelandsvej 53, st. tv. på Frederiksberg. Der sker til gengæld noget på Nyelandsvej. ENAR Danmark udspyer tonsvis af pressemeddelelser, manuskripter og rapporter. Hver og én er skrevet af... ja, du gættede det: Bashy Quraishy. Han har år efter år lige fra 2001 skrevet en stak enslydende rapporter til ENAR under titlen ”Shadow Report – Racisme i Danmark” – dog med udskiftede årstal.
For 2012 har Bashy Quraishy f.eks. skrevet 71 sider om racisme på arbejdspladsen, på sygehuse, ved domstole, i sandkasser – ja, overalt, og hver gang fremstår Danmark som et afskyeligt sted for udlændinge.

Har Quraishy tyngde?
Betaler ENAR i Bruxelles mon Bashy Quraishy for at skrive den slags rapporter, fordi han selv engang har været præsident for ENAR? Er det old boys’ network, som belønner sine egne? Sikkert er det i hvert fald, at journalister elsker ENAR: »Had til Islam spreder sig i Europa«, skrev Danmarks Radio 21/3 netop på baggrund af en af Bashy Quraishys skyggerapporter til ENAR.
Det virker åbenbart også i det agtværdige Europaråd. Ellers ville racisme-kommissæren vel ikke have spurgt Bashy Quraishy til råds, før han skrev sin rapport om racisme i Danmark? Måske er det, fordi Bashy Quraishy har tyngde? Han er nemlig også generalsekretær for det EU-betalte Emisco, Muslimsk Europæisk Initiativ for Social Samhørighed samt ”toprådgiver” for den ligeledes EU-betalte multikulturelle ungdomsforening COJEP?
Desuden var han engang chefredaktør for noget, der hed ”MediaWatch”, om islamhad i danske medier? Eller måske er det hele blot designet til under pæne paroler at lokke penge ud af EU?

Sidder til højbords
På Wikipedia smykker Quraishy sig med et utal af udmærkelser og medaljer fra mystiske foreninger, madrassaer og islamiske universiteter fra Indonesien til Tyrkiet. Men skyldes det i virkeligheden, at han blot dukker op, hver gang der er udsigt til honorarer, salærer, diæter, gratis fly, hoteller og mad, eller når der skal tages et gruppebillede med en kendt person?
Skyldes det, at han i egen højhed repræsenterer flere organisationer, end man på en formiddag kan nå at tælle? I Danmark tager ingen Baishy Quraishy alvorligt, men i Europa sidder han til højbords. Vorherre bevares.

___________________________________________

*) Europarådet har ikke noget med EU at gøre.
    Det er en international organisation, der består
     af 47 europæiske lande. 
     Den grundlæggende traktat for Europarådet 
     blev underskrevet d. 5. maj 1949.