april 04, 2014

Vi vil selv bestemme

Danskere og svenskere vil selv bestemme indvandringen
Årtiers propaganda for åbne grænser og nødvendigheden af at rette sig efter diktater fra EU synes ikke at have gjort større indtryk.
Tre fjerdedele af danskerne, 75 pct., og næsten to tredjedele af svenskerne, 64 pct., er helt eller delvis enige i, at landene selv skal bestemme, hvem der må bosætte sig i henholdsvis Danmark og Sverige.
Det fremgår af en meningsmåling blandt 1033 tilfældigt valgte danskere og 1046 tilfældigt valgte svenskere, som meningsmålingsinstituttet Sentio har foretaget for  Dispatch International. Målingen er gennemført i marts 2014.
Kun 7 pct. af de adspurgte danskere og 10 pct. af svenskerne er uenige eller helt uenige. Helt uenige er blot 1 pct. af danskerne og 4 pct. af svenskerne.

Det kunne tyde på, at de seneste årtiers intensive belæringer fra regeringerne, det meste af pressen og størstedelen af de kommenterende klasser om nødvendigheden af at acceptere åbne grænser og i det hele taget indrette sig efter globaliseringen og direktiver fra Bruxelles, ikke for alvor har fået tag i de to landes befolkninger.
Det er også interessant at sammenligne andelen af de helt uenige med andelen af indvandrere og efterkommere fra den tredje verden. Indvandrernes og efterkommernes andel af den samlede befolkning er i begge lande betydeligt større end 1 henholdsvis 4 pct. Man kunne måske forvente, at det store flertal af indvandrere og efterkommere ville være helt uenige i, at de to lande selv skal bestemme over indvandringen, men Sentios meningsmåling tyder ikke på, at det er tilfældet.

Lars Hedegaard 2. april 2014