marts 09, 2014

Morten Kjærums videnskab

Vold, chikane og stalking* mod kvinder i Danmark overstiger EU-gennemsnit, skriver Lisbeth Quass fra Berlingske Nyhedsbureau.       *) stalking = jagen efter, forfølgelse»Det kommer som en overraskelse for os, at Danmark - efterfulgt af lande som Sverige og Holland - kommer ud så markant på næsten alle parametre. Tallene lyver ikke. Der er et stort problem, som man bliver nødt til at se nærmere på,« siger Morten Kjærum til Jyllands-Posten 5.3.2014
Du gode, hvor er det frygteligt og deprimerende at se aviserne fyldt med dette bavl. De, der kan tænke selv, og de der kender til Morten Kjærums og EU's undersøgelser, er naturligvis ikke ”overraskede”. ”Tallene lyver ikke” siger den – åh så sandhedssøgende og objektivt skrivende Morten Kjærum -, der er blevet nævnt 117 gange som medarbejder i EU's politisk manipulerede undersøgelser i EUMC og senere FRA (European Union Agency for Fundamental Rights | Helping).

Særlig berygtet blev en rapport, som gennemførtes i 2004. EUMC blev grebet i grov manipulation. Ledelsen havde bestil en undersøgelse over, hvem der overfaldt jøder i Europa. De var overbeviste om, at det var nynazister! Undersøgelsen afslørede, at det hovedsageligt var muhammedanere. Så vilde man gemme rapporten for al offentlighed, men blev tvunget til at lægge kortene på bordet!I denne aktuelle rapport om vold mod kvinder i Europa er der så mange mørketal, at det hele bliver en sammenrørt vælling af yderst tvivlsomme oplysninger. Vi mennesker er jo ikke ens, tænker ikke ens, vurderer ikke ens, handler ikke ens..... , og da slet ikke inden for et område så stort som Europa hvor der er vidt forskelligt livssyn.

Er de ”danske” kvinder, der har svaret på undersøgelsen, danske? Eller er de indvandrere eller til islam konverterede, som må gemme sig på kvindekrisecentre af angst for deres mænd?
Hvad skal rapporten bruges til? - til at vise, at EU og Mortern Kjærum arbejder med meget vigtige sager, som skal fremmes og udvides og – betales. Måske vil det gå stik modsat - og få adrenalinen til at stige imod EU's overvågen og evindelige indblanding i alt.

Muligvis mere om emnet i morgen.