marts 12, 2014

Nordisk Forbund i EU?


Bruxelles, den 12.marts 2014/KWO

Videresendt PRESSEMEDDELELSE fra Dansk Folkeparti

Messerschmidt: Regeringen bør oprette Nordisk Forbund i EU
Efter den seneste tids EU-angreb på de nordiske velfærdsmodeller, foreslår Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt nu, at der inden for EU oprettes et Nordisk Forbund, som skal stille fælles nordiske interesser stærkere i EU.

”EU er under stadig større fragmentering. Udvidelse mod øst har skabt større modsætningsforhold og der er behov for at knytte stærkere alliancer, hvis danske interesser skal varetages i et samarbejde som EU”. Det siger Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som peger på, at en stærkere nordisk forening ville give bedre mulighederne for at fremme fælles interesser.
”De nordiske lande har meget til fælles. Vore arbejdsmarkeder og overenskomstsystem minder om hinanden. Vi har tradition for at vægte miljø- og forbrugerhensyn højt. Vi er tilhænger af frihandel og imod protektionisme. Og vi har en central geografisk placering i forhold til andre store magter. Alt dette taler for en langt tættere koordinering”, siger Morten Messerschmidt.

”Hvis Finland, Sverige og Danmark i EU formåede at agere i fællesskab, ville vi være en stormagt. Med 25 mio. indbyggere, 24 stemmer i ministerrådet og et samlet BNP på omkring 15 % af EUs, ville vi have en indflydelse langt ud over, hvad vi enkeltvis formår i dag. Alene stemmerne i Rådet ville give os indflydelse som de største af Unionens medlemslande. Fordelene er åbenlyse”, siger Morten Messerschmidt, og foreslår:
- Gensidig udstationering af embedsmænd:
I alle ministerier, hvor fælles interesser kan plejes, bør hvert land have koordinerende embedsmænd. Dette gælder især Landbrug og fiskeri-, udenrigs-, handels-, energi-, miljø- og skatteministerierne. På disse områder vil det være naturligt, at de nordiske lande koordinerer deres forhandlingspositioner i EU forud for ethvert rådsmøde.
- Kvartalsvise møder mellem de nordiske europaudvalg:
Her bør fælles positioner og udspil planlægges. Alle nordiske lande har parlamentsstrukturer, der minder om hinanden, og dette fællesskab bør bruges til udspil, der trækker EU i retning af de nordiske velfærdsmodel.
- Ny model for tildeling af mandater i Europaudvalget:
Inden mandat gives bør de øvrige nordiske landes ministre konsulteres, for at afsøge muligheden for en fælles holdning. Kun ved at stå sammen kan vi få det fulde udbytte af de meget ens vilkår, som vore lande har.

”For nyligt viste en måling, at 47 procent af danskerne ville foretrække et nordisk forbund frem for at være medlem af EU. Det er dog forkert at stille dette op som et enten-eller. Vi bør i højere grad anvende den fælles nordiske ånd inden for EU-samarbejdet og stræbe efter kompromisser, inden vore ministre drager mod Bruxelles for at forhandle.
Der er kun én ting, man forstår i EUs hovedstad; og det er styrke. Det kan vi finnere, svenskere og danskere vise, hvis vi står sammen. Og selvom Norge ikke er medlem af EU, er det åbenlyst, at vi har mange fælles interesser. Dette er ikke mindst blevet tydeliggjort af de seneste fiskeriforhandlinger. En tættere koordinering her såvel som i mange andre sager, hvor Norge som EØS-land også har en interesse i at stå stærkt i EU, understreger, at et bedre samarbejde er nødvendigt”, konkluderer Morten Messerschmidt.