marts 20, 2014


EURABIA-feuilletonen 4.

Her fortsætter EURABIA-feuilletonen, taget fra bloggen EURO-med.dk, redigeret af øjenlæge Anders Bruun Laursen
Fortsat fra  Det næste møde vil finde sted i Lissabon i januar 2010.Middelhavsunionen: Ny Euromed Regionalforsamling skal starte i januar
(ANSAmed) - Buxelles, 4. december, 2009 - I afventning af udnævnelse af generalsekretæren for Middelhavsunionen (MU) er Euromediterraniens regionale og lokale forsamling (ARLEM) blevet oprettet. Repræsentanter for regionale og lokale organer i Euromediterranien-området har i øvrigt besluttet at mødes for første gang i Barcelona, den 21. januar 2010. "For at sætte skub i Barcelona-processen har EU behov for støtte fra alle sine partnere," forklarede Van den Brande, "herunder de lokale og regionale myndigheder".  Indvielsen af den nydannede Euromediterrane regionale og lokale forsamling vil have den katalanske regering som vært i samarbejde med det spanske formandskab for Den Europæiske Union.

Nu denne nyere og præcise rapport:
ANSAmed 9 Dec. 2009: Det første topmøde for handelsministre fra 43 lande fra (Middelhavs)bækkenet. Der er behov for en fremskyndelse af forhandlingerne, der allerede er påbegyndt i forskellige sektorer, såsom landbrug, tjenesteydelser, og virksomhedsetablering, og også reglerne for konfliktløsning. Det næste skridt vil være at omdanne dette allerede eksisterende netværk til ét med hensigter ud over frihandel. Oprettelse af et netværk af tosidede aftaler er en nødvendig forudsætning for den økonomiske integration i Euromediterranien-området på syd-syd-fronten også. Som et første skridt i retning af starten for et fælles område på den sydlige bred af Middelhavet, er anvendelsen af Agadir-aftalen mellem Marokko, Tunesien, Jordan, Tyrkiet og Egypten blevet noget frugtbart, men mindre end generelt forventet. Det endelige mål er at vedtage en køreplan med konkrete tiltag, der vil styrke regionens økonomiske integration og lancere handel og investeringer, for at opnå et fælles frihandelsområde med en langsigtet horisont ud over 2010. Et andet centralt punkt på mødet i morgen, at indføre mekanismer til at give skattelettelser for investeringer i selskaber, hvilket begynder i 2010.
En EU Pressemeddelelse fra 8 Dec. 2009: Det 8. møde for Middelhavsunionens handelsministre finder sted på tærsklen til datoen for målet om oprettelsen af et euromediterrant frihandelsområde i 2010. Euromed ministrene vil godkende Euromed handels køreplanen ud over 2010. Alle er opsatte på EU pengene. Og EU er lykkelig over sine specielle forbindelser til Marokko

Sarkozy Juli 2009: "Vi vil i Middelhavsunionen bygge det,som vi har bygget i EU."
ENpi-info 21 Dec. 2009: En integreret transport-infrastruktur er omdrejningspunktet for den regionale økonomiske integration, der fører til øget handel og vækst i lyset af et kommende euromediterrant frihandelsområde. I centrum for bestræbelserne på at udvikle et effektivt infrastruktur-netværk er EuroMed Transport-projektet, der yder bistand til harmonisering af transportrammer og procedurer på tværs af regionen

Udviklingen af transport mellem middelhavsstaterne er hjørnestenen for
regional økonomisk integration. Det vil føre til en stigning i handelen og en større bevægelighed for personer mellem nord og syd for Middelhavet, mener Dalila Achour Limam, vicedirektør og koordinator for Euromed Transport-projektet i Tunis.
Enpi-info 24 Nov.2009: Euromed Luftfartsprojektets hovedmission er at bane vejen for skabelsen af et Euromediterrant Fælles Luftfartsområde (EMCAA) som besluttet af euromed transportministrene i 2005 og skitseret i den Regionale Transportplan (RTAP) for Middelhavet. Den tager sigte på at udarbejde en køreplan  for gennemførelsen af EMCAA.
EMCAA vil få vidtrækkende konsekvenser for partnerne, med fordele, ikke blot i luftfartssektoren, men også for turisme og økonomiske sektorer, siger projektlederen Olivier Turcas  i et interview med ENPI-Info-Centre.Kommentar
Dødvandet har eksisteret hele tiden i  Euromediterraniens nu 15-årige historie i.
Men tanken om at opgive den, er aldrig blevet fremsat. Tværtimod fortæller det italienske udenrigsministerium os nu, at den Persiske Golf skal være Middelhavsunionens 3. kyst. Ikke så mærkeligt. WTO Boss Pascal Lamy udpeger EU og dens udvidelse som model for verdensstaten og global styring: "Det Europæiske Fællesskab i sig selv er ikke mere end et skridt i retning af de organisatoriske former for morgendagens verden". Europa som et nyt mønster for global styring. Mit udgangspunkt er opbygningen af Europa som et igangværende arbejde. Det er ikke fuldstændig i nogen af sine dimensioner. Ikke i forhold til geografien. Den Europæiske integration giver os mange nyttige erfaringer mhp. global styring.”
EU-Parlamentet har været særligt aktiv i sin opfordring til at skabe FNs Parlamentariske Forsamling, UNPA.

José Manuel Barroso, EU's nye faste formand, Hermann van Rompuy, Lamy er alle
bilderbergere, dvs Rockefeller's mænd, som kun har én tanke: At få en verdensregering og her etableret. Som Barroso siger: "Hvis EU handler som en enhed og taler med én stemme, kan den blive med-leder i verden og arbejde i partnerskab med andre. Men hvis den ikke handler som en enhed - hvis den falder som offer for det "opsplittede magt-syndrom«, til kortsigtethed, til den grimme nationalisme og chauvinisme, vil den være forvist til sidelinjen. Europa skal vælge den første af disse muligheder. "
Det Euromediterrane område er den uundgåelige regionalisering - som anført af Obama's mentor, medstifter af den Trilaterale Kommission og her, Zbigniew Brzezinski: "Vi kan ikke springe ind i verdensregeringen gennem et hurtigt skridt …. Forudsætningen for en senere og ægte globalisering er en gradvis regionalisering på grund af, at vi bevæger os i retning af større og mere stabile, mere samarbejdsvillige enheder. "

Den Euromediterrane Proces vil aldrig få lov til at ophøre eller at opløses, for den er den første brik i den Trilaterale Kommissions puslespil hen imod én-verdensstaten – her er den Trilaterale kommissions medlemsliste - for at skabe en zone tværs over hele kloden - bestående of Den Nordamerikanske UnionEuromediterranien til den Persiske Golf, Brzezinskis "Store skakbræt", herunder Centralasien, som skal erobres af USA - og derefter en EU-lignende Union mellem Kina og ASEAN, hvorved ASEM og her assisterer. Andre regionale økonomiske magter som Japan, Sydkorea og USA forventes at tiltræde, når denne frihandelszone udvider. Menon sagde, at det kan tage mindst tre generationer, før et integreret Asien bevæger sig tæt på en økonomisk union i EU-stil. Australien ønsker også at blive medlem af klubben. På denne video fra 4:10 til 4:35 min. kan man se en sammenkædning af disse zoner, og her.
Efter Pamela Gellers artikel i Washington Times har det Euromediterrane Uhyre, der med så megen  succes er hemmmeligholdt i 15 år af "vore" politikere og medier, vakt interesse i vigtige blogs - i nogle tilfælde med meget grundige analyser: Mission Europa Netzwerk Karl Martell, og summer patriot, winter soldier, samt Atlas Shrugs, The American Thinker, Winkelried, og Politically Incorrect.

Men lad os ikke glemme: EU er ved at rekruttere 56 Mio. afrikanere (overvejende muslimer) og dertil  deres familier til udvandring til EU inden 2050. Heller ikke, at allerede uden denne afrikanske indvandring vil danskerne være i mindretal i Danmark mellem 2035 og 2047 - fordi fabiansocialisterne (= alle vore politikere) ønsker det! Dette er historiens største forræderi! 

SLUT.  Men der kommer stadig nyheder om EU-diktaturet.