marts 31, 2014

Pim FortuynMorderen, som så bestialsk dræbte den hollandske politiker og islam-kritiker Pim Fortuyn bliver løsladt den 2. maj i år efter at have udstået 2/3 af sin straf.
(Skrevet af Sinischa Basic, islamkritik-objektiv.com).

Justitsministeriet i Haag betonede, at denne før-tids løsladelse af Volkert van der Graaf, som tidligere optrådte som militant veganer og dyreretsaktionist ved forskellige radikale dyrerets- og miljøorganisationer, var i overensstemmelse med retsreglerne. Titusinder hollændere havde højlydt protesteret mod løsladelsen.

Ministeriet erklærede, at risikoen for, at han skulde gentage en sådan forbrydelse var meget lille. Van der Graaf havde skudt politikeren den 6. maj 2002 få dage før parlamentsvalget foran en radiosender i Hilversum . Mordet havde i høj grad ophidset Holland, eftersom Fortuyn dengang var favorit til parlamentsvalget. Den nu 44-årige Van der Graaf skal efter løsladelsen holde sig til strenge pålæg. Således får han en elektronisk fodlænke og må ikke tale med journalister.Kilde: den tyske Politically Incorrect 29. marts 2014.