marts 23, 2014

Pædofili skal lovliggøres

Det er tilsyneladende kun meget få, der véd, hvad Lissabontraktaten indeholder af særegne "godbidder".

Derfor blev der nedenstående flyveblad trykt på 4 sprog, da Lissabontrakteten blev vedtaget. Den danske tekst ses her nedenfor (uden billedmaterialet).  Desværre kan lay-outen ikke lægges ud her på bloggen til direkte kopiering, så I må nøjes med gengivelse af selve teksten:  

Nu er denne tekst desværre blvet meget aktuel, for nu forlanger EU, at småborh og skoleelever fra første klasse skal undervises i sex, herunder pædofili. Se indlæg fra de sidste dage her på Spydpigen


Flyveblad fra 2008:
Forældre!

Pas på børnelokkere!

I fyrre år har man påtvunget børn psykiske oplevelser, som mange gerne
havde været foruden. Man bibragte dem ord og billeder, som psykisk kunne klæbe til deres livsopfattelse. Med billedbøger, skolebøger og ”skøn”litteratur, bollerum, børneteater og film har man fyldt dem med sexuelle oplevelser bag forældrenes ryg og forklaret, at alle er lige og alt acceptabelt. Man ikke bare ignorerede forældremyndigheden, men angreb den. ”Død over familien!” hed det i Sverige. Kernefamilien skulle væk og børn opdrages af ”experter” for at skabe helt nye værdier. Forehavendet røbede man ikke rigtigt! Men det lyser ud af det politiske program, som direktøren for Mentalhygiejnen, psykolog Eggert Petersen, udarbejdede for Danmarks største parti, socialdemokratiet, 1969.
Forældre er ret værgeløse, hårdt spændt for i det daglige arbejde uden større tid til at følge med i den mere fordækte samfundsudvikling.

Samfundets officielle accept og lovgivning for at hjælpe minoriteter, herunder sexuelt afvigende, åbnede for nye aspekter.
Sverige går foran. RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, fik foden indenfor i regeringen og opnåede – trods årelang modstand – obsevatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL som ”experter” påvirke beslutninger i menneskerettigheds- og sundhedsspörgsmål i FN angående homosexualitet, bisexualitet og ”transpersoner” (tilsammen kaldet HBT). De viser fotos af ”homosexuelle småbørn”, går ind for at lære småbørn sexlege og for bevidst at gøre drenge til piger – og omvendt.
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, er Sveriges dominerende kondomsælger. Der er penge i sex, og kondomer giver ”frihed”.

Børneporno spredes på internet og inspirerer pædofile. Har du glemt Marc Dutroux-sagen i Belgien? Pædofili kan ikke bare ignoreres. Nu mindre end nogensinde. Dit barn kan blive væk!

Hvad siger EU til sådan noget?

Lissabon-traktaten, som ansvarsløse politikere har underskrevet uden at hefte sig ved indholdet, går ind for at EU-lovliggøre pædofili. Ikke åbent og ærligt, men ved fix-faxerier med teksten:

”Side 412 Artikel 21 i Lissabon Traktaten, der er identisk med Artikel 2-81 i EU-traktaten af 2004, lyder: ”Enhver diskrimination på basis af …sexuel orientering…. er forbudt”.
I alle tidligere traktater så som Nice Traktaten findes dog en protokol som undtager pædofili fra forbudet mod diskrimination. Men i Lissabontraktaten findes ingen protokol om pædofili (Niels Erik Søndergaard, Nordjyske Stiftstidende 18. august 2008).
Det er mildt sagt usandsynligt at dette er en forglemmelse. Tværtimod det er helt tydeligt, at udeladelsen er foretaget bevidst fra EU-juristernes side. Hvorfor? Vi kan kun gætte, men et rimeligt gæt er, at nogen har givet juristerne et tip – eller måske et vink med en vognstang – om at pædofili ikke bør være forbudt i EU!” (Bering, Nordjyske Stiftstidende juni 09)

- måske af hensyn til EU´s muslimske ”gæster”? Pædofili er tilladt i islam. Ayatollah Khomeini skrev retningslinjer for sex til det iranske folk i sin bog ”Tahrirolvasyleh” både om brugen af dyr og af børn: en mand kan have nydelse selv af et lille barn, helt ned til spædbarnsalderen. (Sic!)

Hvad siger Vestens mødre?

Hvad siger irerne til pædofiltraktaten?

Siger de JA ?
(Flyveblad fra 2009 om 
Lissabontraktatens
godkendelse af pedofili -
ved hjælp af manipulation 
med EU-tekstens ordlyd)