marts 24, 2014

EU-medlemskabets velsignelser

Gammel lederartikel på SIAD's hjemmeside ca. medie 2009. Den hed vistnok "5-i-12".

Side 412 Artikel 21 i Lissabon Traktaten, der er identisk med Artikel 2-81 i EU Traktaten af 2004, lyder, "Enhver diskrimination på basis af ...sexuel orientering .... er forbudt”.

I alle tidligere traktater såsom Nice Traktaten findes dog en protokol som undtager pædofili fra forbudet mod diskrimination. (Man har altså lov at diskriminere og kritisere pædofili. Spydpigen) Men i Lissabon-traktaten findes ingen protokol om pædofili (Niels Erik Søndergaard, Nordjyske Stiftstidende 18 aug, 2008). Det et mildt sagt usandsynligt at dette er en forglemmelse. Tværtimod; det er helt tydeligt at udeladelsen er foretaget bevidst fra EU-juristernes side. Hvorfor? Vi kan kun gætte, men et rimeligt gæt er at nogen har givet juristerne et tip - eller måske et vink med en vognstang - om at pædofili ikke bør være forbudt i EU!

Men hvem har gjort det, og hvorfor? Jo, pædofili er en anerkendt folkesport blandt i alt fald Ayatollah Khomeini's tilhængere. Den store Ayatollah beskrev selv hvordan en mand endog kunne have fornøjelse af spædbørn. Alle muslimers store forbillede og rollemodel, selveste Allah's budbringer Muhammed (fvmh), giftede sig som bekendt med en lille seksårig pige, Aïsha. der legede med dukker. Så i muslimers øjne er pædofili IKKE nogen forbrydelse. Med det stigende antal muslimer i Europa er det naturligt at vi vantro's gammeleuropæiske fordomme mod sådanne handlinger ikke bør støttes af lovgivning – tværtimod!Vort syn på dyremishandling skal også revideres:
"EU-parlamentet stemte i maj (2009) om et forslag, der medfører at dyr, der slagtes til religiøse fester, nu skal kunne slagtes privat uden forudgående bedøvelse i op til 10 dage før festen samt desuden, at EU skal forbyde medlemslandene at indføre eller beholde nuværende forbud mod rituel slagtning på slagterier, som visse lande har. Der findes ingen rationelle grunde for at undlade bedøvelse før halssnittet anlægges på store dyr. Der var desværre flertal for forslaget." (Dyrlæge Lene Kattrup, Weekendavisen 4. juni 2009).
Kan vi "gammeldanske" ikke ændre vort syn på børnesex og dyremishandling, så skal vi i alt fald finde os i at disse forbrydelser ikke retsforfølges i Danmark. - Så længe Danmark er medlem af EU, vel at mærke!
Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt landsforræderi”).


P.H.Bering

SIAD = STOP ISLAMISERINGEN AF DANMARK