marts 20, 2014

Krim en gang til

Om USA och EU inte har några problem med demokrati, vad finns det då att invända mot denna omröstning?

John “Lurch” Kerry verkar vara den som lämnats att ta ansvar för USAs politik vad gäller Ukraina.
Sedan den demokratiskt valde presidenten drivits ut med våld och molotovcocktails,  har Putin ställt upp för att låta Krims befolkning på ett demokratiskt sätt göra sin stämma hörd och separera från Ukraina om de vill.  Det verkar som 97% av dem önskar det.
John Kerry stöttar de odemokratiska ukrainabusarna,  så vem är den “gode demokratiske gossen”  här? Kerry eller Putin?

Krim har varit ryskt i hundratals år men Putin har inte tidigare gjort anspråk att fösa dem tillbaka i någon form av union med Ryssland. Vi ser nu att det inte är något tvivel om vad Krims befolkning önskar och vi bör ge Putin en eloge för att han väntat på Ukrainas sönderfall innan han lät hjulen rulla.

Ryssar är ett folk som håller på att dö ut. Befolkningsmängden minskar med 700.000 personer per år. År 2050 beräknar man att de kommer att har sjunkit från 140 miljoner till 100 miljoner. Medellivslängden för män är bara 60 år - det är bland det lägsta i världen. Dödligheten är dubbelt så hög som i andra industriländer. Endast hälften av de ryska pojkar, som nu är 16 år, förväntas leva till 60. Det är ungefär samma som i slutet av 1800-talet.

Putins planer hittills verkar vara att försöka samla ryssar från alla håll under ett tak och om Krim är exempel på det är det troligt att det kommer att ske på ett demokratiskt sätt.
Det är andra områden i Ukraina som också har en omfattande rysktalande befolkning och som önskar en uppdelning i öst och väst.
Vad är det för fel på en delning av Ukraina? Finns det någon princip som USA och EU rättar sig efter?

En folkomröstning om Skottland borde vara ett självständigt land kommer att äga rum torsdagen den 18 September 2014 och jag har inte sett något uttalande om att det skulle vara odemokratiskt.

Kilde: fra den svenske blog "Every kinda people"
http://everykindapeople.blogspot.se/2014/03/lite-fler-tankar-om-krim.html

- - - - - - - - - - -

Spydpigen, som bor i nabolandet Sverige, hvor TV-nyhedsformidlingen er temmelig ringe,
spørger om folkeafstemningen på Krim var manipuleret og falsk? Idet hun har modtaget rygter
om, at dette skulde være tilfældet med hård propaganda fra russisk side, bl.a. med løfter om højere løn under russisk styre?
Var og er beboerne af Krim ikke til størstedelen russere, enten etniske russere eller tatarer? Så er der vel ikke noget mærkeligt ved, at de vil tilslutte sig Rusland.
s