marts 14, 2014

Krim

Krim er i søgelyset for tiden, så hvorfor ikke kikke lidt tilbage på dets historie.

Krimhalvøen, oldtidens "Tauris" koloniseredes af grækere o. 600 før Kr. og blev senere romersk provins, men invaderedes fra 200-tallet af Østgotere, Hunner og Kazarer.
Østgoterne kom fra Østersøområdet. De skal have drevet vikingetogter fra Krim over Lilleasien og Grækenland. Selvom de søgte nye græsgange vesterud, blev der en del gotere tilbage på Krim og det nærliggende Taman. Her boede også "Eudurianere", som muligvis stammede fra Jyllandskanten.
Krimgotere blev ortodokse kristne på 300-tallet med egen bispestol i deres fysrtedømme Gotien, men døjede med naboers overherredømme og blev endelig totalt nedkæmpet af tyrkerne 1475 (altså en snes år efter Byzans's fald 1453), og var herefter lydrige under tyrkerne. Der fandtes endnu rester af det gotiske sprog i slutningen af 1500-tallet og trods islams påtrykninger, kunde det gotiske bispedømme hutle sig igennem frem til 1776, hvor folkegruppen fik Ruslands tilladelse til at bosætte sig på russisk område, hvor de anlagde byen Marinpol.
Krim blev snart efter russisk

Dermed var det islam og tyrkerne eller tatarerne, der rådede over Krim. De havde deres rod
i centralasien. Man kaldte dem også tartarer for ligseom at antyde, at de nok havde noget med Tartaros at gøre, det allerdybeste helvede, hvor de onde fik deres fortjente straf.
Det danske ord "tater", på svensk "tattare" stammer fra betegnelsen på de asiatiske stammer, idet man troede, at det var samme folkeslag

Fra 1921-45 var Krim en selvstændig republik i Sovjetunionen. Krim-tatarerne var - ligesom kosakkerne - ikke nemme at styre og blev tvangsforflyttet efter Anden Verdenskrig. Derpå kom Krim under Sovjetrepublikken Ukraine.