marts 26, 2014

EU's uoplyste enevælde


Til Jyllands Posten 27. februar siger skatteminister Morten Østergaard:" De sociale rettigheder er en hjørnesten i det indre marked. Det er forudsætningen for, at arbejdstagerne kan føle sig trygge ved at søge arbejde i et andet EU-land". Formelt rigtigt, men uden nogen som helst rod i virkeligheden. Der er ikke ens vilkår i EU-landene, og det bliver der næppe. Prøv at tage arbejde i Rumænien, eller Grækenland eller Polen - hvilket i sig selv ikke er let, fordi der ikke er meget arbejde - men skulle det lykkes, så bed om at få en børnecheck sendt hjem til dine børn i Danmark.


De vil grine dig ud af socialkontoret.
Hele problemet ligger i, at mennesker er forskellige og derfor er lande forskellige, men det forskruede EU-enevælde vil skabe ens vilkår for flittige og dovne, dygtige og udygtige, ansvarlige og uansvarlige. Det kan kun gennemtvinges ved at ophæve grænser og national lovgivning, så de flittige, dygtige og ansvarlige kommer til at dele lige med de dovne, udygtige og uansvarlige. Sådan ødelægger man fremskridt, orden og hæderlighed. Det er opskriften på at ødelægge det Danmark, vi møjsommeligt har opbygget siden 1849-grundloven. Arbejdsmarkedspolitikken, beskæftigelsen, de sociale systemer brydes ned, hvis vi ikke sætter grænser om at vores land, vores produktion, vore sociale systemer er forbeholdt dem, som skaber dette.


Denne regering er ligeglad med den danske befolkning. Den lader kriminelle fra hele verden strømme frit ind, den bruger danskernes penge til håbløse opgaver udenfor landets grænser og den lader for hver dag nye klienter strømme ind - samtidig med, at den skærer ned i ydelserne til danske ældre, syge og ledige.


Det ser ud til, at selv medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe er ved at kunne se det.


Mogens Camre, 27. februar 2014