marts 30, 2009

Samernes land

Hver hverdag er der på svensk TV 2 et kvartérs udsendelse fra samernes land (Lapland). Smukke landskaber og dragter, markeder og folkefester. Den internationale kvindedag den 8. marts var helt anderledes deroppe mod nord, end vi er vant til. Der var ikke politiske taler om ligestilling og ligeløn og kvinders karriere. Nej, de festede og dansede og blev fejret af deres mænd og børn.

Samisk sprog er blandt de små sprog i verden, som risikerer at forsvinde, men alligevel er deres status bedre i dag end for nogle år siden. De har fået indført undervisning i samisk i en del skoler, og sproget er blevet anerkendt som officielt, hvilket betyder, at man nu godt må anvende det ved henvendelse til myndighederne.
Same-TV omtaler ikke bare samernes i Sverige, men også i Norge

og Finland og undertiden ind på russisk område.Sàpmi:Sápmi är vår benämning på det område där vi samer under en lång tid har bebott. Det är den norra delen av Skandinavien och Kolahalvön. Det är ett område som sträcker sig från Idre i Dalarna i söder till Kolahalvön i Ryssland i öster. Vi finns i länderna Norge, Sverige, Finland och Ryssland och är dessa länders urbefolkning.
Hur många samer finns det?Hur många samer det finns är svårt att säga eftersom ingen officiell räkning skett. Men man brukar dock uppskatta att det finns mellan 50.000-80.000 individer. De flesta bor i Norge (50.000), följt av Sverige (20.000) och Finland (10.000) samt Ryssland (2.000).