marts 09, 2009

"Faderhuset" og "Mentalhygiejnen"

TV-udsendelsen på DR 1 søndag aften 8.3.09 om nogle børns uhyggelige oplevelser under et lejrophold for nogle år siden hos den religiøse sekt ”Faderhuset” var skræmmende. Lejrskolens program skulle åbenbart styrke börnenes tanke og vilje, når de i livet mødte modgang. Skulle man tro børnenes historier, var de blevet både psykisk og fysisk mishandlede på en meget ubehagelig og frastødende måde.

Der har tidligere været angreb på ”Faderhusets” opdragelsesmetoder og (ifølge TV søndag) åbenbart en del politianmeldelser, som af mangel på håndfaste beviser dog ikke har ført til noget.

Selv var jeg temmelig skeptisk, idet angrebet kom fra organisationer, der var baseret på en ideologi, som ikke syntes mindre uacceptabel end ”Faderhusets”, Mentalhygiejnebevægelsen.
Den stiftedes i 1909 i USA af psykiater Brock Chisholm. Han sagde: ”Den eneste psykologiske kraft, som kan fremkalde ukritiske holdninger er moralitet, - forestillingen om ret og vrang. - Vi skal skabe et nyt menneskesind og en ny jord i løbet af ét slægtled.”

”Vi må af med vore forældres fejlagtige gamle adfærdsmønstre og opdrage børnene i endrægtighed. Kan det ikke gøres med det gode, må det tvinges igennem.”

Bevægelsen introduceredes i Danmark i 1948 med stiftelsen af Landsforeningen for Mentalhygiejne, hvis kerne udgjordes af psykologer, psykiatere og socialrådgivere. Mentalhygiejnen fik flere sideskud – allesammen med samme ideologi: Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut, Mentalhygiejnisk Forening for Børne- og Ungdomsforsorg, Trekroner Aktiv samt BRIS (Børns Rettigheder i Samfundet) som udvidedes med støtteorganisationen ”Børns Vilkår”.

Den amerikanske ideologi gik igen: børnene skulle befries fra forældrenes ”fejlagtige gamle adfærdsmønstre”. Bris skrev ligeud, at de altid tog 100 procent parti for barnet, imod forældre, skole og enhver anden myndighed. Det gjorde de vitterlig også, idet de bl.a. opfordrede børn og
skoleelever til at løbe væk hjemmefra. De interesserede sig kun for de børn, der var i opposition til forældre og myndigheder. Andre problemer (- som f.ex. hvis børn ville genforenes med deres forældre) var ikke deres sag.

BRIS-folkene og deres ideologi for at skabe et nyt menneskesind vandt indpas i de kommunale børneværn og i statens Børnekommission! Udvilingen er beskrevet i det kristelige lärertidsskrift ”Vor Skole”.

BRIS´s moderforeningen, Landsforeningen for Mentalhygiejne, blev udsat for et kup af ideologiske modstandere, og fik dødsstødet, da rigsrevisionen afslørede dens virksomhed bag kulisserne.
Organisationen BRIS (hvis bogstaver populært udelagdes som ”BarneRov I Samfundet) forsvandt også, men deres støtteforening, Børns Vilkår, lever stadig, ligesom også de mentalhygiejniske idéer, der lige som før hovedsageligt fandtes blandt psykologer, psykiatere og socialrådgivere.

Man kan læse mere om Mentalhygiejnen og dens samtid og indflydelse i samfundet i Gertrud Galsters bog ”Femte Kolonne. 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur.” Forfatteren var primus motor til kuppet i Landsforeningen for Mentalhygiejne og den påfølgende nedbrydning af foreningen – sluttende med rigsrevisionens afsløringer.