marts 21, 2009

FIN

Der bor en del finner i Sverige, bl.a. flygtninge fra sidste krig. Mange holder deres sprog i hævd, så de er tosprogede. For nogle dage siden mindedes Sveriges finske indbyggere 2oo-året for krigen med zar Alexander den Førstes Rusland, som førte til, at Finland skiltes fra det Sverige, som det var vokset op med og måtte sværge zaren troskab.Først da det gamle Rusland brød sammen i revolutionen 1917, blev Finland et selvstændigt land.