marts 08, 2009

Fra mit arkiv: en happening i IKEA imod Jens Jørgen Thorsen "Europas Svinesti"IKEAs danske afdeling uddelte hvert år en pris under navnet ”Den gyldne Stol”, en forgyldt dukkestuestol, der ledsagedes af en sum penge.

I 1983 skulle prisen på ialt 35.000 kr. uddeles ved en reception i Tåstrup den 26. april. Heraf skulle 15.000 kr. – altså dengang svarende til en folkepension i trekvart år - overrækkes Jens Jørgen Thorsen for hans ”betydning for dansk kulturliv”. Var det for at slå på tromme for hans påtænkte Jesus-sexfilm? Eller at udbasunere vort lille land som ”Europas Svinesti”? Eller var det for at slippe mus løs og smide kludene og vise sit halvgamle, slidte og ulækre adamskostume frem i tide og utide som i Det Danske Akademi på Rungstedlund?

Jeg tog af sted til reception.

De bedste idéer kommer ofte i sidste øjeblik. På vej ud til Tåstrup slog det ned i mig, at jeg burde optræde som gris i ”Europas Svinesti”. Der var ikke tid til at lede efter en ordentlig maske. Jeg måtte nøjes med den dødssyge Miss Piggy-maske fra en legetøjsbutik. Jeg fik den med i en pose og måtte se forholdene an.

Jeg satte mig langs væggen lige inden for døren i den fyldte sal, men straks før festlighederne begyndte, forsvandt jeg ud for at iføre mig masken. Og nu kom jeg så på alle fire, væltende ind ad døren under høje øf og grynt. En nydelig herre styrtede omgående til, ganske perpleks over, at han ikke kunne stoppe grisen. Det var IKEAs direktør, Thomas Brandt. Han satte sig på hug og talte formanende til den øffende: ”Ssesch-sch”, tyssede han, ”Det er borgmesteren, som holder tale!!!”. Borgmester Laurids Christensen stod midt i en hyldest til (den store skatteborger) IKEA. Hans konservative partifarve og høje værdighed skulle formodentlig stemme mig venligt og borge for kvaliteten! Som om ikke netop konservative som justitsminister Thestrup og borgmester Stæhr Johansen havde bidraget alt, hvad de kunne til pornografiens løssluppenhed, til og med i børne- og skolebøger og på børneteatrene!

Grisen ville for alt i verden ikke smides ud, nu den var midt i en herlig happening, så den satte sig ved væggen med hævede, bøjede forben og dinglende grisetæer og med stadige, omend lidt mindre højlydte grynt. Thomas Brandt satte sig ved siden af (som det vist kan ses på Ekstrabladets billede). Han virkede temmelig urolig over, at der var sluppet en fremmed gris ind i stien og forsøgte gentagne gange at rive masken af Miss Piggy.

Så nåede prisuddelingen til Jens Jørgen Thorsen. Han fik overrakt de 15.000 kr. som belønning for ”at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker”. Thorsen takkede og udbragte et leve – ikke for IKEA, men med ønsket om, at Danmark måtte blive en rigtig svinesti!
IKEA-folkene og gæsterne klappede begejstret, og vor gris blev naturligvis ganske ellevild af jubel, hoppede op på bagbenene og brød ud i høje øf og hurra og glad smasken!

Siden hørte jeg, at IKEA havde afkrævet det løfte af Jens Jørgen Thorsen ikke at lave happenings og ballade ved prisuddelingen, og hvad gør man ikke for 15.000 kr. ned i foret? Svigter sine idealer.
Thorsen havde lovet! Man havde ikke drømt om nogen happening i modsat retning, og så kom grisen, hvad vistnok ikke kedede....Jens Jørgen Thorsen, men ærgrede IKEA.