marts 16, 2009

Strafferammerne bruges ikke helt.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, beklager, at en undersøgelse fra Altinget viser, at straffene for vold stort set er uændrede under den nuværende regering, og han kræver nu en redegørelse fra justitsminister Brian Mikkelsen.

- Det er helt til grin at trække politikere rundt i manegen med en påstand om, at strengere straffe ikke virker, når vi ikke en gang har kunnet se, hvordan det fungerer i praksis. Det er altså ikke for sjov, at regeringen og Dansk Folkeparti siden 2001 har ønsket at skærpe straffene for vold. Det er fordi vi ønsker at gøre noget ved den personfarlige kriminalitet, siger Peter Skaarup.


Han peger på, at domstolene slet ikke udnytter strafferammerne for vold, og at de heller ikke gjorde det før skærpelsen af voldsparagrafferne – heller ikke selv om ønsket under den borgerlige regering har været, at straffene skulle sættes op med mindst en tredjedel. Gennemsnitsstraffen for vold efter den ”grove” paragraf er således kun steget fra 6,3 måneder i 2001 til 7,1 måneder de sidste tre år ifølge Altinget.


- Hvad nytter det i øvrigt, at strafferammen for vold efter den grove voldsparagraf er hævet til seks år, når domstolene ikke en gang udnyttede den gamle strafferamme på fire år, men i stedet kom ud med særdeles milde gennemsnitsdomme på 7,1 måneder. Den skuffende udvikling viser med al tydelighed, at Dansk Folkepartis ønske om egentlige minimumsstraffe er det eneste, der virker, siger Peter Skaarup.


- Det kan godt være, at strengere straffe ikke gør forhærdede forbrydere til bedre mennesker, men så længe de befinder sig bag tremmer, begår de ikke ny vold og er til fare for sagesløse borgere. Dette vigtige aspekt bliver desværre altid konsekvent ignoreret af strafferetseksperter og visse jurister, som i stedet benytter kritikken til at beskylde politikerne for at blande sig i domstolenes arbejde, siger Peter Skaarup.


Peter Skaarup vil nu bede justitsministeren redegøre for, hvordan han har tænkt sig, at håndtere det faktum, at der ikke gives strengere straffe i betydeligt omfang sådan som Dansk Folkeparti og regeringen har ønsket det.


Pressemeddelelse fra df 16.3. 09


Spydpigens kommentar: Venstrefløjens lobbyvvirksomhed har haft god fremgang i 40 år. På kriminologfeltet ikke mindst gennem professor Balvig, landsdommer Brydensholt, universitetslektor Jørgen Jepsen, journalist Erik Nørgaard, og videre Oluf Jørgensen, Berl Kutschinsky og Barbara Schwarz