marts 03, 2009

"Fejlleverance"

Lise Nørgaards far fik ikke den dreng, han havde ventet som sin førstefødte. ”Kun en pige”. En "fejlleverance"! Det var der ikke noget at gøre ved dengang. Det måtte man finde sig i og leve med.

Men siden har man fået ”fri abort” og kan ved scanning af fostret se, hvad køn det er. Så kan man smide det væk, hvis man ikke gider have det. Sverige har en af Europas mest frie abortsystem, og vil hjertensgerne hjælpe kvinder i det øvrige Europa...

Fornylig hørte man om en kvinde i Sverige, der ikke ville have døtre, så hun smed to fejlfri fostre ud. Men det blev ligesom for meget for dem, der i sin tid havde demonstreret med plakater og transparenter og råbt sig til en fri-abort-lov: ”kvindens ret til sin egen krop”. At der kunne være andre perspektiver i sagen, fik ikke lov at komme rigtigt frem.

Igen fik vi en 68´er-beslutning, som ikke var ordentlig gennemtænkt.

I gamle dage satte fattigfolk undertiden barnet ud, som det hed. Ud i skoven til bytte for ræve, ulve, rovfugle – hvad ved jeg. Det gjaldt familiens overlevelse.
Der var ikke mad til alle munde. Men nu?
”Abortsag vækker harme” lød overskriften i MetroXpress 18.2.09 på tale om kvinden, der ikke ville have piger.

I Europa har man smidt tusindvis og atter tusindvis af fostre i skraldespanden. Officielt blev det en begrundelse for EU til at åbne for indvandring!
Og for den franske kosmetikindustri blev det en materialetilgang. Af fostrene kunne man lave hudcreme, der kunne fjerne rynkerne i ansigtet. Det lyder ikke rart, men kunne bekræftes af professor dr.med. Karl Erik Mabæk og journalist Ole W. Quist i avisen Søndags Aktuelt 14. oktober 1984. Det havde da allerede været nævnt i DR den 3. oktober.

Der kom mere frem om brugen af fosterdele. Cand.scient. Bernt Clausen på Flow Laboratories danske afdeling i Birkerød kunne meddele, at det stod enhver frit for at bladre i den multinationale koncerns salgskatalog over de ca. 50 præparater, der var fremstillet af menneskelige fostre. Dette omtaltes i Søndags Aktuelt 21.10.84, hvor ovennævnte professor Mabæk, som var formand for det etiske råd i den almindelige danske lægeforening, udtalte, at han fandt forholdene helt utilstedelige.

Venstrefløjen, som i begyndelsen alene havde set på fri abort som et led i kvindefrigørelsen, syntes også, at man nu var gået for langt. Køb og salg af menneskefostre vakte almen forargelse, og det lykkedes at få sat en stopper for den trafik i EU.