marts 22, 2009

Hvem mobber hvem?

Regeringen og venstrefløjen må støtte DF’s forslag mod religiøs mobning

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører og medlem af integrationsudvalget Martin Henriksen er rystet over de eksempler på religiøs mobning og undertrykkelse, som en rapport fra Aarhus Universitet har lagt for dagen. Ifølge rapporten foregår der omfattende mobning og forsøg på undertrykkelse af muslimske piger på mange uddannelsesinstitutioner.

- Rapporten underbygger det, Dansk Folkeparti længe har sagt og har forsøgt at dæmme op for. Stærkt religiøse piger og drenge forsøger at udøve social kontrol over piger, der forsøger at integrere sig i det danske samfund. Det er skandaløst, at vi tillader det i det danske uddannelsessystem, siger Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti har netop haft et beslutningsforslag i Folketinget om et forbud mod kulturelle og religiøse særhensyn på uddannelsesinstitutionerne. Tilsvarende ønsker Dansk Folkeparti et forbud mod muslimske bedesteder og et forbud med tørklæder på uddannelsessteder.

- Kulturelle og religiøse særhensyn fremmer parallelsamfundene og belønner de forkerte på bekostning af dem, der gerne vil integreres. Vi må erkende, at over for meget rettroende muslimer og fundamentalister kommer vi ikke langt med dialog – men hvis vi forbyder muslimske bederum og tørklædet, så fjerner vi helt automatisk en væsentlig del af de redskaber, som bliver brugt som sociale kontrolredskaber, siger Martin Henriksen og tilføjer, at der også bør være bedre støttemuligheder for de muslimske piger, der mobbes.

- Jeg efterlyser nu et reelt løsningsforslag fra både regeringen og oppositionen på dette problem. Hvis de ikke vil støtte Dansk Folkepartis gentagne forslag om et håndfast opgør med religiøs mobning i skolerne, så må de selv komme med noget bedre. Som vi kan se af rapporten fra Aarhus Universitet, så haster det, siger Martin Henriksen.

Kilde: pressemeddelelse 21.3.09

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


De, der mobber de muslimske piger, fordi de ikke er muslimske nok, er naturligvis de samme, der mobber deres danske skole- og studiekammerater, eftersom de er indoktrineret med had til Vesten.