marts 14, 2009

Mentalhygiejnen fortsat. 3

Marinen var efter sigende glad, da de blev af med psykolog Eggert Petersen, for han ødelagde disciplinen ved at satte soldaterne fluer i hovedet.
Som direktør for Landsforeningen for Mentalhygiejne var han derimod rette mand på rette plads. Gefundenes Fressen!

Som nævnt fik han gennem en landsdækkende kampagne dannet et ideologisk netværk i landet og oprettet ”Mentalhygejnisk Forskningsinstitut”. Derved fik Mentalhygiejnen og Eggert Petersen skabt en vis aura om sig selv, skønt mange rystede opgivende på hovedet af hans marxistisk påvirkede mentalhygieniske idéer. Nu gjaldt det ikke bare søværnet, nu gjaldt det landet som helhed: Forskningsinstituttet skulle ved ”forskning” lægge op til lovforslag, og M. udviklede sig til en driftig 5. kolonne. Eggert Petersen havde fingre i Studenterådgivningen, Ungdomsklinikken, Mellemfolkeligt Samvirke, Kortfilmrådet, organisationen Oplysning om Atomkraft (OOA) etc. etc.

I 1969 stod han for Socialdemokratiets oplæg til skabelse af et nyt samfund: ”Hvordan skabe Trivsel i det moderne Industrisamfund”. Da dette projekt blev angrebet i pressen, slog socialdemokratiet det hen med, at det kun var tænkt som et ”debatoplæg”. Men intet parti trykker noget, end ikke til debat, som de ikke er indforstået med. Jeg skal siden komme tilbage til dette ”Trivselsprogram”.

Eggert Petersen udstrålede ikke den store begavelse. Han syntes ”plantet” og ”protegeret”, thi det forekom mange – ikke mindst seriøse videnskabsmænd – usandsynligt, at han skulle have vundet frem ved egne evner alene. Efter afsløringerne af LfM (bl.a.. gennem statsrevisoratet) og han var blevet vraget som MF-kandidat for liste A i Gladsxe, fik han tildelt en retrætepost som professor i ”arbejdspsykologi” i Århus, og endte på det, man spøgefuldt kaldte ”elefantkirkegården”, nemlig i gruppen af afdankede europæiske politikere i EU´s højborg