marts 23, 2009

En stueren Skt. Georg

Borgmester Boris Johnson i London vil fejre Skt. Georgsdagen med en hel festuge.

Den af muham-medanerne - med tanke på de kristne korsfarere - så hadede Skt. Georgsfane skal veje over rådhuset den 23. april, for den er stadig Englands fane og Georg er stadig Englands skytspatron.

Johnson ønsker med denne aktion at gøre den engelske fædrelandskærlighed ”stueren” igen