marts 31, 2009

Tilhylning - inclusion - indelukket

En Arrivachauffør ville håndhæve maskeringsforbud og afviste en totalt indhyllet kvinde.

Jeg synes, hans opfattelse af maskeringsforbudet er meget forståelig, selvom den var forkert!

Som tiderne har udviklet sig til den model, de sidste årtiers godtroende politikerne burde have forudset (- og som nogle også forudså, men foretrak at fortie eller blev nedgjort af pk`ere), er der god grund til at kræve alle formummede gæster ud af deres ham.

At tilhylle sig hører ikke hjemme i Europa, og det tåbelige påskud, at kvinderne derigennem er beskyttet modvisse mandfolks beskidte tanker og beskidte handlinger, kan de kvitte. Europas mænd er ikke engle, men set i forhold til det store udland, må de nok betegnes som en mildere udgave af arten. Ovenstående så ofte anvendte begrundelse for tilhylning siger en masse om, hvordan mændene er i de lande, hvor kvinderne kommer fra!
Danske kvinders opførsel og tøj sladrer på samme måde om mændene her: vi kvinder frygter dem ikke umiddelbart. Det har vi ikke grund til. Vi gemmer os ikke. Vi ser på dem med et åbent ansigt.

Det er en af de mest værdifulde værdier, vi har! Som vi først er blevet rigtig klar over, da vi blev belært om forholdene i de islamiske lande. Og de værdier vil og skal vi beholde.

Tanken om, hvad en tilhyllet person indebær og eventuelt bær underskjørtet, kan i dag være foruroligende. Faktisk kan to arabere stå ved siden af dig på Hovedbanegården og planlægge et overfald på dig ude på gaden uden at du forstår deres sprog, og er de tilmed tilhyllede som værende kvinder, bliver det ikke bedre.

Ud med disse os ganske fremmede og tåbelige kvindedragter. Ud!

Indpakket. Inclusion.
Det bl´ir værre og værre!