marts 30, 2009

- og det er næppe blevet billigere?

Det danske velfærdssystem, som fortrinsvis bygger på skattebetalinger og offentlige udgifter over livsforløbet var dømt til undergang fra begyndelsen, skrev bloggen "Danmark" fornylig

Det viser sig at indvandringen pr. individ fra ikke-vestlige lande koster det offentlige - i sidste ende virksomhederne - 2,5 mill. kr. pr. individ i gennemsnit over livsforløbet, hvorimod en dansker kun belaster med 750.000 kr. i gennemsnit. Forskellen er altså en faktor 3,3 gange.

Sidstnævnte beregninger stammer direkte fra Børsens referat af Velfærdskommissionens arbejde i artikel 1. december 2005.