maj 01, 2010

Islam är politik

Mona Sahlin kom i sin tid med förslag om positiv särbehandling av invandrare för att tillmötesgå en ”etnisk diskriminering” (Sydsvenskan 00.10.24.). Fraser och politiska slagord bör dechiffreras för att förstå betydelsen av orden? Om vi inte talar samma språk, så förstår vi ju inte varandra och kan inte ta ställning. Diskri- minering betyder en ”ogynnsam behandling av någon eller något”. Etnisk betyder ”rörande en folkgrupp”. När man har gjort sig detta klart, måste man fråga sig om den angivna diskriminering i verkligheten är etnisk? Eller rör det sig inte snarare om den politiska ideologi, som islam står för? Muslimerna utgör ju inte någon etnisk folkgrupp, om också Mekka är muhammedanernas heliga stad. Det finns muslimer i många andra länder: Turkiet, Afrika, Indonesien etc. Främmande folk som till exempel kineser, vietnameser, thailändare klarar sig utmärkt i våra nordiska länder och integreras utan svårighet. Men med islam är det något annat. Orsaken är att islam är en diktatorisk ideologi som inte står tillbaka för nazismen eller fascismen. Det är där att hunden ligger begraven! Alla nordbor, som sätter pris på personlig frihet, är rädda för islams sträven efter politiska makt