maj 15, 2010

Socialtjänstens Stasi-liknande framfärd

Just som man nu äntligen trodde att en ljusning skulle komma i den horrible sak om Dominic, fortsatte socialtjänstens psykiskt pinfulla framfärd mot pojken och hans familj. Läs själv här från ”Världen i dag”s pappersupplage fredag den 14.5.2010:

När familjens ombud kom till skolan:
Dominic smögs ut via bakdörren
När ombudet Ruby Harrold-Claesson ville möta Dominic, vars pappa hon företräder i rätten, blev det nej. I stället smugglade socialtjänsten ut pojken bakvägen ur skolan och in i en lastbil.


Christer Johanssons (pappa till Dominic) juridiska ombud Ruby Harrold-Claesson har varit på Gotland i veckan för att vara med på bland annat socialnämndens möten. I och med besöket ville hon bekanta sig med Dominic och därför träffa honom på en rast i hans skola.

- Jag har aldrig träffat honom och eftersom jag ska tala om Dominics rätt till sina föräldrar vill jag gärna se barnet, även om jag inte ska diskutera något med honom, säger hon.
Men händelsen som utspelade sig på tisdagen i Väskinde skola där pojken numera går, tog en annorlunda vändning.
- De hotade med polis om vi inte avlägsnade oss, säger Ruby Harrold-Claesson.
Det blev alltså nej från skolans sida. I stället smugglade socialtjänsten ut pojken bakvägen ur skolan och in i en lastbil.
- Det kom en lastbil och pojken forslades bort i rask takt. Under tiden hade sk9olan oss i ett annat rum under föreställningen om att vi skulle få möta pojken, berättar Ruby Harrold-Claesson.

Socialtjänsten har beslutat om umgängesbegränsning mellan barn och föräldrar. Kan man inte förstå deras agerande då? (frågar tidningen).

- Jag som familjens ombud ska inte vara begränsad av föräldrars umgängesbegränsning. Det finns inga beslut på, att jag inte får träffa barnet, säger Ruby Harrold-Claesson.

Avtalade ni någon tid?

- Nej, vi ville inte det, vi ville bara träffa honom en kort stund, men det gillade inte skolan.

Jan Östre är rektor på Väskinde skola och var den som tog beslutet att avlägsna Dominic från skolan.
Han berättar att kontakt togs med socialtjänsten som sa att de skulle komma på en gång. Även familjehemmet (där Dominic är placerat av socialtjänsten) kom till skolan för att hämta Dominic.

- Det smärtar mig absolut, men jag är tvungen att vara myndighetsperson. Vårt uppdrag är att ta hand om Dominic, säger han till Världen idag.
-
Han berättar att redan när Dominic kom till Väskinde upprättade socialtjänsten och skolan en krisplan över hur skolan skulle agera om föräldrarna dök upp.

- Vi har fått jättetydliga regler av socialtjänsten och har inte kunna göra något annat. Vi ville ju inte göra något galet, säger han. Dock tycker jag som person att det är fruktansvärt att familjen är drabbade.

Hur går det för Dominic i skolan?

- Han trivs fantastiskt bra, både här i skolan och i familjehemmet. Det känns naturligtvis underbart för Dominic är en fantastiskt fin kille, trots att allt det runt omkring är tragiskt.
Senare på kvällen då föräldrarna hade blivit lovade ett telefonsamtal med sonen, fick man inte ringa till honom.

- Det var konsekvensen för att de var på skolan, säger Ruby Harrold-Claesson.

Det har varit många turer i fallet Dominic, vilket nu lett till att familjen Johanssons juridiska ombud Ruby Harrold-Claesson har JO*-anmält Gotlands kommun.
Ruby Harrold-Claesson, som företräder Christer Johansson, pappa till åttaåriga omhändertagna Dominic på Gotland, vill att JO utreder om socialnämnden och förvaltningens personal har gjort fel i handläggningen av familjehemsplaceringen av sonen.

I sin JO-anmälan är Harraold-Claesson bland annat kritiskt till att kommunen har underlåtit att ansöka om förordnande av offentligt biträde, men även att kommunen vägrat att utlämna handlingarna i målet. Dessutom menar Harrold-Claesson att socialtjänsten varken har meddelat besvärshänvisningar eller kallat till nämndsammanträde.

- Kommunen har gjort fel. JO kan inte undgå att kritisera dem. Men det räcker inte med kritik från JO. Jag anser att JO även måste åtala.


Erik Lundström, Världen idag 14.5.2010.


*) JO = Justitieombudsmännen (JO) = Riksdagens ombudsmän.