maj 25, 2007

"Prata om alkohol"

Mange danskere synes, at svenskere har et anstrengt forhold til spiritus. Umådeholdent drikkeri har altid været et stort problem i Sverige, som man har forsøgt at løse uden større held. Har danskerne egentlig noget at lade svenskerne høre? Ungdomsdrikkeriet i Danmark er ikke for kønt.

Nu viser det sig, at alkoholbranchen i Sverige har lavet undervisningsmateriale til de højere skoleklasser og gymnasiet. ”Prata om alkohol” hedder det, og det har sandelig fået politikerne til at ”prata”. Jeg har ikke set materialet, men er skeptisk til, hvordan alkoholproducenter vil redegøre for de problemer, der kan opstå.

Jeg husker jo hvordan det danske undervisningsministeriums konsulent i Alkohol og Narkotikaspørgsmål, Peter Schiøler, lavede en kampagne for de unge, der skulle ”lære at benytte alkohol” (sic!). Han lod fremstille samlemærker med regler for at omgås alkohol. ”De udsendte mærkater afspejler åbenbart det høje kulturnivau i undervsiningsministeriet. Denne druk-kunst må vist kunne få kulturministeriets kulturpris.” skrev tidsskriftet AKTION ironisk. To tilplørede unge i en dobbeltseng får rådet: ”Drik dig aldrig mod til. Det er sjovere uden”. En plørefuld pige hænger på en WC-stol med en øl i hånden, og teksten siger: ”Drik aldrig alene, lokumsdranker”.

Peter Schiøler var en skandale. Han havde nært samarbejde med Landsfore ningen for Mentalhygiejne”s samfundsnedbrydende kræfter. Mentalhygiejnikerne havde indtægter af samfundets sociale tabere. De levede på dem ligesom parasitter på de ofre, der måtte lægge ryg til.

Peter Schiøler blev hårdt angrebet fra mange forskellige sider for manglende kvalifikationer, uvidenskabelighed, dårligt arbejde og uheldige kraktéregenskaber (bl.a. manglende sanddruhed) Ved forspørgsel desangående i folketinget i 1971 ved MF Kai Moltke svarede undervsiningsminister Helge Larsen så undvigende, at det blev anset for en devaluering af Peter Schiøler.

Det forhindrede ikke, at Peter Schiøler året efter udnævnte Tine Bryld som sin ”håndplukkede” medarbejder som narkokonsulent under undervisningsministeriet. Schiøler pådrog sig et tungt ansvar for ungdommens selvødelæggelse med narkotika og tiltagende ungdomsdrikkeri.

Kilde: tidsskriftet AKTION nr. 4, 1977 og Världen i dag 25.5.07