maj 26, 2007

Hollandsk "ligestilling" er skævindstilling
Bloggen Veritas Universalis fortæller, at ”ligestillingskommissionen” i Holland har besluttet, at muslimer ikke behøver at give hånd til kristne. Hvad er nu det for noget snak? Er ikke alle frit stillede, om de vil give hånd, eller ej og til hvem? Fordi islams diktatorisk religion indgyder sine medlemmer tvangstanker, behøver Hollands myndigheder da ikke at ”beslutte” noget som helst og slet ikke et apartheidsystem, som direkte er i modstrid med den pågældende myndigheds opgave - nemlig at give ligestilling.

Den såkaldte ”ligestillingskommission” mener, at man må ”finde en anden respektfuld måde at hilse på”. Jamen, så har de jo slet ikke forstået problemet!!!

Om kommissionen så påtvang befolkningen en ny måde at hilse på, f.eks. i stil med buddhister, så ville den ikke blive ens for kristne og for muhammedanere: grunden til, at muhammedanerne ikke vil give hånd til en kristen, er, at de ønsker tydligt at vise deres dybe foragt for kristne og om muligt at ydmyge dem ved ikke at hilse.

De føler sig selv som overmennesker, som herrefolk! Også i dette ligner de Hitlertidens nazister. Der er dog den fundamentale forskel på de islamiske landes befolkninger og befolkningen i "das dritte Reich, at sidstnævnte havde langt bedre uddannelse og arbejdsformåen.

holland-muslimer-kan-ikke-pal%c3%a6gges-at-give-
hand-til-urene-mennesker/