januar 19, 2014

Lidt Dansk Kultur: den gik ikke, Granberg!

Her er Christiansborgs Ridebane. Slottets hovedbygning brændte to gange: 1794 og 1884, men sidebygningerne fra Christian den 6.s tid, klarede sig. Til højre ligger de kongelige stalde med Hoftheatret på 1. sal, til venstre den indendørs ridebane.
Efter branden 1794 udnyttedes slotsruinens mursten af de såkaldte ”rødstenskællinger”, koner, som hutlede sig igennem tilværelsen ved at gnide murstenene mod hinanden og dermed få et pulver, som man kunde skure kobbertøj med, f.eks. karrene hos brændevinsbrænderne.
Da byen brændte 1795, fik husvilde bolig i slotsruinen, og desuden byggedes der her 83 barakker under navn af ”Frederikskolonien”.

Den første større industriudstilling holdtes her 1852 og fem år efter fik Københavnerne forevist hvordan elektrisk lys og elektrisk springvand fungerede.
Selvsamme år strømmede byens borgere til Ridebanen for at opleve noget epokegørende: den svenske ballonmester, Granberg vilde vise, hvad han duede til. Der var propfuldt af spændte forventningsfulde danskere. Ballonen steg op, men kom kun til Hoftheatret. Der hængte den sig fast, og alle råbte henrykt ”Den går ikke, Granberg!”. Det udtryk bruger danskerne den dag i dag, selvom de fleste nok ikke aner, hvorfra det stammer: ”Den går ikke Granberg!” eller også i datid: ”Den gik ikke, Granberg!”