januar 29, 2014

Lige. Ud.

Man skulde ikke tro, at Sverige havde noget fornuftigt at tage sig til. De fortsætter alle deres fjantede og barnlige påhit, ikke mindst angående"liiigestilling" (Jämställdhet). Nu har de 
opdaget, at der er næsten dobbelt så mange gader i Gøteborg, som er opkaldt efter mænd end 
efter kvinder. Frygteligt, frygteligt...! Mon ikke der er nogle kvinder på byens politiske venstrefløj, som vil redde sig et gadenavn inden næste valg? 

Eller gælder den ønskede "ligestilling" bare politikernes kønsdele: lige mange hanner, hunner og hens? 

Sverige har jo allerede for nogle år siden indført fodgængerskilte for kvinder uden at man i øvrigt har oplyst, om man har lavet regler desangående, så at mænd ikke må passere gaden, hvor der er opsat et kvindeskilt?

http://www.expressen.se/gt/ska-bli-mer-jamstallt-pa-goteborgs-gator/