januar 17, 2014

Den allmänna pensionen sänks 2014


Pensionsmyndigheten skriver

I detta kuvert kan du se hur din pension förändrats sedan förra året.
För dig som har tillägspension pensionen med 2,7 procent jämfört med år 2013.

Orsaken är att pensionssystemet följer den samhällsekonomiska utvecklingen. De pengar som betalas in i systemet måste långsiktikt råcka till de pensioner som betalas ut. Därför finns en balansering som träder i kraft när pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna. Så är det nu, och därför sänks tillägspensionen för 2014.

För dig som får hela eller en större del av din pension utbetald som garantipension minskar pensionen inte lika mycket. Det beror på att garantipensionen följer prisbasbeloppet som bestäms av prisutvecklingen i samhället og alltså inte berörs av balanseringen. Prisbasbeloppet har minskat med 0,2 procent för 2014.

Har du änkepension så påverkas den inte av balanseringen utan sänks i de flesta fall med 1,1 procent för 2014.. Om din änkepension är samordnad med din ålderspension, så kan änkepensionen minska med 2,7 procent. Avvikelser förekommer på grund av specialregler i vissa fall.

Samtidigt har riksdagen beslutat att sänka skatten för pensionärer, vilket innebär att minskningen av din pension efter skatt bliver något lägre.

(…..)

Vänliga hälsningar
Pensionsmyndigheten

-------------------------------------------------------------------------------------------

Spydpigen mener:

Varför inte vara mera ärliga?"Orsaken är att pensionssystemet följer den samhällsekonomiska utvecklingen. De pengar som betalas in i systemet måste långsiktikt råcka till de pensioner som betalas ut. Därför finns en balansering som träder i kraft när pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna. Så är det nu, och därför sänks tillägspensionen för 2014."

Varför inte säga det som det är? Att det godtroende och naiva landet Sverige har öppnat gränserna
för alla världens folk och det kostar pengar! Därför får du mindre pension. 

Lite mindre i början, mera sedan!