januar 30, 2014

De støtter islamiseringen af Sverige

Svenske Expressen afslørede i dag, at Sveriges socialdemokrati allerede fra 1999 har haft en skriftlig aftale med Sveriges muslimske Råd (SMR), at de skal få muslimer valgt ind på rigsdagslister, landstingslister og byrådslister.
Den socialdemokratiske forening "Tro og Solidaritet" skal bl.a. hjælpe til at få gjort muslimske helligdage lovordnede samt få gennemført en statslig imamuddannelse.

 
At et sådant samarbejde springer i øjnene netop nu, skyldes, at den socialdemokratiske rigsdagskandidat, Carina Hägg, i december flyttedes længere ned på valglisten efter hendes åbne kritik af partiets engagement i islamiseringen af Sverige og dets indvalg af formanden for det Islamiske Forbund, Omar Mustafa, i partiledelsen ved partikongressen sidste år. Han blev ganske vist smidt ud igen, da en undersøgelse viste, at han havde inviteret homofobe og antisemitiske talere til et arrangement i Forbundet. Da Carina Hägg så nu forleden blev helt strøget som rigsdagskandidat, huskede hun at der forelå en samarbejdsaftale mellem socialdemokraterne og islam.

Expressen fik ganske rigtigt fat i en sådan aftale.
De offentliggjorde en overenskomst mellem det socialdemokratiske "Tro og Solidaritet" og "Sveriges muslimske Råd" fra 1999:

"I løbet af den kommende mandatperiode skal muslimernes delagtighed i socialdemokratiet udvikles så at: år 2002 skal der blandt de socialdemokratiske tillidsvalgte findesmuslimer på 15 kommunale lister, på 5 landstingslister og på rigsdagslister i mindst 5 len"

Begge parter skriver også, at man skal "aktivt fremføre muslimer til opgaver i bestyrelser og nævn."  Videre fremgår det, at "Tro og Solidaritet" (= daværende "Broderskabsbevægelse") skal hjælpe Sveriges muslimske Råd at gennemføre politiske spørgsmål med kopling til islam.
Man skriver, at "Tro og Solidaritet" skal "påtage sig at intensivere arbejdet med aktuelle politiske spørgsmål". Videre opregnes nogle spørgsmål som "særligt udpeges af SMR". Her er nogle spørgsmål, som den socialdemokratiske "Tro og Solidaritet" påtog sig at drive igennem for SMR:

"Lovgivning eller aftale om muslimske helligdage"
"Imamuddannelse, med Højskolevæsenet og undervisningsministeriet."
"Overenskomst på arbejdspladserne angående fredagsbøn"


Fakta:
Den socialdemokratiske Broderskabsbevægelse (Bemærk det inspirerede navn! ) blev ændret til ”Tro og Solidaritet” og vilde forene religiøs overbevisning med politisk engagement, uafhængigt
af om det handler om kristne, jøder, muslimer eller andre partimedlemmer. Ialt ca. 3000. Formand:
politiker Peter Weiderud.

Sveriges Muslimske Råd. Paraplyorganisation. Arbejder angiveligt for muslimsk integration og mod diskriminering. Granskedes i SVT's ”Uppdrag Granskning” 2006 for islamiske holdninger.
Forkvinde: Helena Benaouda!

Det Islamiske Forbund vil ”bevare og styrke den muslimske identitet og nærvær i Sverige”.
Formand: Omar Mustafa, som indvalgtes i socialdemokratiets ledelse, men blev tvunget ud efter en intensiv granskning af det Islamiske Forbund, hvor det kom frem, at Mustafa havde indbudt homofobiske og antisemitiske talere til forbundets arrangement.