januar 10, 2014

Livslang trussel-tvungen sex

Åbent brev til islamolog Jan Hjärpe, Virvelvindsvägen 4, Lund, sendt 9.1.2014

Hvordan kan en lærd fyrtiotalist og islamolog undgå at se og fatte, hvad alle almindelige mennesker dagligt ser og hører ved at bruge øjne og øren

Set med nordiske øjne er kvinderne underkuede i islam: De har ingen egen vilje. Den tilintetgøres under opdragelsen, hvor pigerne lærer, at det er drengene, der bestemmer. I islams patriarkalske koransamfund er pigen underkastet sin far eller en anden mandlig slægtning i hans sted (en farfar, farbror, storebror). Ofte bliver hun - længe inden hun er fuldvoksen - bortgiftet til den mand, man har udvalgt til hende (gerne en slægtning, ofte en fætter (med stor risiko for at føde invalidiserede børn!). Hun har inget valg. Hun tvinges altså ind i et ægteskab, hvor hun er velkommen til at give sin accept, men ikke det modsatte. Giftermålet kan faktisk indgås i babyalderen og hun kan fra den alder (ifølge Irans hellige leder Khomeini) bruges af familiemedlemmer til sexuelle nydelser, omend ægteskabet ikke fysiskt kan fuldbyrdes helt, før hun er 9 år.

Hvad forskel er der på et livslangt tvangsægteskab, hvor man blindt skal stå sexuelt til rådighed for hvad som helst, når som helst - og så voldtægt?

Gertrud Galster