januar 03, 2014

Sven Skovman

Et læserbrev fra Geoffrey Cain til Politiken har inspireret mig til nedenstående (langt fra udtømmende) artikel om Sven Skovman (i det følgende forkortet til SS):

Set med venstreorienterede briller havde SS en praktisk placering i det danske samfund, hvor han kunde påvirke den opvoksende slægt igennem lektielæsningen. SS sad i Præsidiet for Landsforeningen Danmark/Sovjetunionen og var skolebogsforfatter. Med samtidens sovjetiske koldkrigspropaganda og de heraf stærkt påvirkede lærerstuderende og 68'ere omkring sig havde hans bøger gode chancer. Den kommunist-socialdemokratiske undervisningsminister Ritt Bjerregaard var i fuld gang med at tage livet af de sidste rester af den tidligere så velfungerende folkeskole.
Det fremgår af et indlæg i Nordjyske Stiftstidende 20.8.1983, at det var SS, der startede tidsskriftet "Samtid" til samfundsorientering i skolen 1976 (der med tiden steg i oplag til 20.000 exemplarer), altså netop det år, hvor skoleminister, Ritt Bjerregaard, åbnede den nye venstreprogrammerede folkeskole.
Videre var SS også med til at starte Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, "BUM" 1982,
som stadig existerer med venstreorienterede redaktører.


Hilmar Baunsgaard antydede i ”Dagens Portræt” i Kr. Dagblad i juli 1979, at SS ikke var værdig til Folketinget. Det var samme år, som Munksgaard udgav hans skolebog om Sovjet, som historikeren Jørgen Granum-Jensen kaldte et ”glansbillede” (JP på Fandens Fødselsdag 11.6.1980). Den mødte også modstand i Berlingeren (ved Hans Larsen) og i JP's spydige rubrik ”Uden Omsvøb” (8.7.80)
af ”Mingo”. Den rostes derimod - ikke overraskende - af den venstreorienterede Bibliotekscentrals lektører og i boganmeldelsen i tidsskriftet ”Folkeskolen”, og
Per Birkebæk anbefalede SS til årets skolebogspris.

SS modtog ærespris på den sovjetiske ambassade for sin indsats.
Debatten gik videre, og SS fortsatte sit virke som skolebogs- forfatter, bl.a. med en Danmarkshistorie, der skulde komme i fire bind, udgivet af tidskriftsforlaget
NOTAT 1982 med forord af Ebbe Reich Kløvecdal og illustrationer af Eiler Krag. Anmeldt i JP 1.9.82 af Flemming Chr. Nielsen.

Lige i begyndelsen af 1983 hævdede SS i JP, at "der existerer ingen Arne HerløvPetersen-sag", hvor "Leander" korrigerer ham i JP 5.1.1983: AHP blev arresteret og sigtet for spionage, mens ambassadesekretær Merkulov blev udvist af Danmark; AHP blev løsladt efter nogle måneder, men ikke med frifindelse, og hans spionageforhold omtaltes af forsvarsminister Kjeld Olesen og af justitsminister Ole Espersen.

..........

Der kan skrives meget mere om SS