januar 04, 2014

Lidt dansk Kultur: lurblæsere


Ordet ”Lur” er naturligvis oldnordisk.

Det var i 1797 at man gjorde det første fantastiske fund af lurer, ikke mindre end seks stykker, fra den yngre broncealder (år 1000-500 f.Kr.) i Brudevælte Mose i Nordsjælland. Jeg har ikke kunnet finde denne mose på kortet. Er der nogen, der kender den?
Man har i alt fundet et halvt hundrede lurer i Skandinavien. I reglen er de fundet to og to, hvorfor man er kommet til den slutning, at de nok brugtes parvis og kultiskt, som helleristninger lader ane. Broncerørene er svungne som et S og vidner om håndværksmæssig dygtighed ved støbningen.

Som bekendt hævder Københavnerne, at de to lurblæsere på Carlsbergsøjlen* blæser, hver gang en jomfru kommer forbi. Med den islamiske invasion af Danmark burde de således blæse uophørligt, - så der er noget, der ikke stemmer!


En langt mere simpel lur kendes i udstrakte hyrdemiljøer i Europa og Asien som signalhorn til at kalde hjorden sammen eller til advarsel mod ulve eller bare en hyrdehilsen hen over sætrene. De kan være 2-3 m lange, gjort af birketræets næver o.l. I Schweiz er alpehornet et ret stort monstrum, som man ved brugen støtter mod jorden.


*) Carlsbergsøjlen var brygger Carl Jacobsens idè og er skænket byen af Carlsbergfondene. Den er tegnet af arkitekt Anton Rosen, som også står for naboen: Paladshotellet.