januar 13, 2014

Monet og Bilderberg

Det kan da umuligt have været en overraskelse for EU-tilhængerne i EU's vasalstater, at meningen med EU var at danne et Europas forenede stater eller om man vil danne en feudalstat. Eller tænkte EU-tilhængerne virkelig kun på de penge, de kunde tjene ved øget handel m.m.?

Det lå jo allerede fra starten i Jean Monets planer, når han erklærede, at den magt, som medlemsstaterne afgav til EU ikke skulde kunne føres tilbage igen.*

Det var verdens rigeste mænd, storfinansmændene, som stod bag EU gennem en fordægt organisation ved navn Bilderberg. Alene dens mødevirksomhed burde få enhver politiker, der går ind for ytringsfrihed og demokrati, til at spidse ører, for ikke bare var møderne hemmelige og under politibevogtning, men man fik også verdens massemedier til at deltage i medsammensværgelsen ved at fortie eller lyve om sagen, så intet slap ud til befolkningerne. De holdt munden presset sammen i fyrretyve år og blev rost af en af de store finansmænd, Rockefeller. Verdensfinansen vilde ikke have noget med de store folkemasser af gøre,
De vilde bestemme enerådigt og uden mindste indblanding. De vilde styre verden.

I Schweiz, Europas mest gennemdemokratiske land, protesterede man i 2011 over at være værtsland for Bilderbergs diktaturprægede møder: Publicerat 11 juni 2011 på bloggen ”Fria Tider”

Lyxhotellet Suvretta i Sankt Moritz, Schweiz, är skådeplats för årets Bilderbergmöte. Artiklar om mötet, som mött kraftigt motstånd från schweiziska politiker, lyser med sin frånvaro i etablerad media.
I veckan har runt 140 av världens mest inflytelserika personer från bankvärlden, media, politiken och näringslivet träffats på det femstjärniga hotellet Suvretta i Sankt Moritz, Schweiz, för det årligen arrangerade Bilderbergmötet.
Dagordningarna för mötena är alltid hemliga, men det antas att de beslut som fattas är viktiga för världseliternas framtida agendor. Det första mötet hölls 1954 under värdskap av den nederländske prinsen och tidigare SS-medlemmen Bernhard av Lippe-Biesterfeld.
Trots att många av världens mäktigaste personer samlas varje år har media under decennier valt att mörka mötet, vilket alternativa nyhetsförmedlare tror är en indikation på att media av någon anledning vill skydda Bilderberggruppen och möjliggöra de beslut som utan insyn fattas av gruppen.
Flera schweiziska politiker har motsatt sig att mötet hålls i Schweiz, då dess hemliga karaktär inte är förenligt med den öppna demokratiska kulturen i Schweiz. Politikern Dominique Baettig har i ett brev till åklagare krävt att Henry Kissinger och George Bush ska gripas för brott de begått om de sätter sin fot i Sankt Moritz.
Mario Borghezio, italiensk Lega Nord-politiker som sitter i Europaparlamentets Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs försökte i förrgår att ta sig in på mötet, men blev då misshandlad av säkerhetsvakter så att blodvite uppstod, uppger Julie News. Mario Borghezio säger sig motsätta att viktiga beslut fattas utan folkets insyn.
Både Mona Sahlin och Sveriges nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt har medgett att de närvarat vid Bilderberggruppens möten.”

Bernhard Conolly skrev i sin afslørende bog om EU ”The rotten heart of Europe” 1995:
Redan från de första förberedelserna till Rom-traktaten argumenterade Jean Monnet ihärdigt för att nationalstaterna skulle överlämna makt till en gradvis uppbyggnad av en enhet och en samling av den effektiva byråkratiska eliten i Europas länder, så att man skapade ett kraftfält, där en union inte längre kunde stoppas. Överlämnandet av makt skulle börja med relativt okontroversiella ekonomiska funktioner och stålproduktionen för att på det viset minska oron för att den nationella suveräniteten blev nedbruten. Man skulle se till att makten inte skulle kunna föras tillbaka igen. Detta garanterades genom traktatdoktrinen ”acquis communitaire”, som säkrade att all makt som överlämnats till EU:s samhällsinstitutioner gjordes till permanent EU-lag, medan man samtidigt strök den i medlemsländernas nationella lagsamlingar.”Samme år, som Connolly afslørede EU's rådne hjerte og dermed advarede os, oprettede EU et overvågningscenter, som kom til at ligge i Wien. Det skulde overvåge befolkmingerne og deres kritik og modstand mod EU's beslutninger. Samtidigt tog EU fat på et nyt projekt, kaldet Middelhavsunionen – eller ”Eurabia” (som Bat Ye'or tidligere havde advaret os om).


Alene den diktatoriske måde EU optræder på, burde vække modstand. Man har jo set noget lignende før, hvilket endte på frygtelig vis.

*) På Europas universiteter fik EU ansat såkaldte Monet-professorer, som skulde fremme EU-politikken i de europeiske befolkninger.