januar 31, 2014

Ingen Integration af de døde!

Da muslimer hverken må eller vil integreres i den vestlige kultur, kræver de særrettigheder også med hensyn til begravelse. Og nu er den tyske delstat Baden-Württenberg gået et skridt videre imod islamiseringen, for nu har muslimerne der fået tilladelse til at begrave deres døde uden kiste. Nu skal de - i henhold til deres tradition – kunne begrave de døde i lærredslagner. Hvad jøder mange steder har haft vanskeligheder med at få tilladelse til – og kun i enkelttilfælde – det har nu muslimerne med deres stærke lobby-virksomhed opnået. Også den lovbefalede ventetid inden begravelsen på mindst 48 timer bliver nu forkortet.

Politiker Thomas Reusch-Frey (SPD) begrunder det islamiske fremstød i lovudkastet med ordene: ”Integration skal ikke gerne ende med døden”. Her er naturligbis alle fraktioner af "godmennesker" straks enige. Integration betyder altså efter denne udlægning ikke, at man skal anpasse sin egen kultur til den, der er i det nye valgte hjemland, men at vor kultur skal tilpasses til deres. Det er os, der skal ændre vore love. Og os er det, som venligst skal integrere os.

Kontakt: thomas.reusch-frey@spd.landtag-bw.de
Kilde: Politically Incorrect 30.1.2014Apropos ovenstående indlæg har jeg fundet følgende i en dansk skolebog.
Er det det dit barn lærer i skolen?


Muslimske begravelsesskikke
Jeg fortæller, at jeg gerne vil høre noget om begravelsesskikke for muslimer i Danmark. Vi snakker i 2 timer. De byder mig på sodavand, giver mig bøger og fortæller og fortæller.
”Kisten kommer ikke i moskeen, sådan som I danskere tager kisten med over i kirken. Når vi står på kirkegården og kisten er nede i hullet, så kaster vi jord ned i graven. Og i minutterne efter kan den døde høre familiens skridt, når de går væk. Så kommer der to engle, Munker og Nakeer, til den døde. De stiller tre spørgsmål:
1. Hvem er din gud?
2. Hvad er din religion?
3. Hvem er den profet, der blev sendt til dig? ”.
Jeg smiler til de to mænd: ”Jamen det kan da ikke være den store prøve for en muslim. Det er da ikke svære spørgsmål”.

Du skal være en god muslim
Imamen svarer: ”Jo, det er netop svært. For hvis du ikke altid har praktiseret islam i livet. Hvis du ikke har fulgt ordren fra profeten i livet. Så kan du ikke svare. Så bliver den døde i tvivl og svarer tøvende. Og så kommer den døde ikke i Paradis men i Helvede. Og den døde bliver straffet i graven. Vi ved ikke hvordan, men det er ikke rart. Så du skal forberede dig her i livet. Så bliver det nemt for dig i døden”.
Jeg spærrer øjnene op: ”Så er der sandelig grund til at være bange for at dø”.
Imamen fortsætter alvorligt men venligt: ”Ja,  men det er med god grund, at du skal være bange for at dø. For så tager du formålet med livet alvorligt. Formålet er at tilbede Allah og følge hans bud. Islam betyder at overgive sig til Allah.
Jeg spørger: ” Men hvad tror I så, der sker med den dødes sjæl bagefter?”.
”Den lever evigt”, siger Imamen og fortsætter. ”Sjælen er udødelig. Den kommer hen til et midlertidigt opholdssted sammen med alle andre sjæle fra verdens begyndelse. Her venter alle sjæle lige fra Adam og Eva. Det hedder Barzakh. Og en dag bestemmer Allah, at nu er det dommedag, og så skal nogle i Paradis og andre i Helvede.