januar 21, 2014

For sekretæren for det italienske parti, Lega Nord, Matteo Salvini, betyder ”racisme at lovliggøre den forbrydelse, der hedder illegal indvandring, og sige at der i Italien er plads til alle.” Det har Salvini sagt som en sidebemærkning ved et møde i Padova.
Han fortsatte: ”Sådan er det ikke. Vi har 4 millioner arbejdsløse og vort parti siger tydeligt og med stolthed at man først og fremmest skal give arbejde til arbejdsløse, og så måske senere lade en og anden anden komme ind, men så længe vore arbejdsløse ikke har fundet arbejde, er der ikke plads til én eneste indvandrer.”

Matteo Salvini har sagt, at ”ved det kommende valg til EU vil partiet Lega Nord blive repræsenteret i hele Italien, og ikke bare i Norditalien”, for ”hvis ikke de tossede forbindelser med EU ændres, kommer arbejdet ikke tilbage, heller ikke i Italien.”
Salvini har desuden bekræftet en tilnærmelse ikke bare til Frankrigs Marine Le Pen, men også ”til østrigerne, hollænderne, flamlændingerne, svenskerne, danskerne og til alle, som ønsker et andet Europa, baseret på arbejde, noget som ikke bare vort parti, Lega Nord, men rigtig mange mennesker, også i Syditalien sætter pris på.” - ”Jeg får så mange breve og opfordringer om at partiet også viser sig i Syditalien, og det vil vi gøre”, sagde Salvini til slut.

Kilde: http://www.lisistrata.com/news/?p=7063 18.1.2014. Oversat af Spydpigen.