januar 29, 2014

Omskæring er lemlæstelse!


af MF  | 25. januar 2014
Dahir Jama Roobleh forsøger at overbevise Lena Nyhus (forening mod børneomskæring) om, at omskæring ikke er lemlæstelse. Dette begrunder Roobleh med, at vi må acceptere og respektere hans tro.
Men det ændrer jo ikke et sekund på, at hvis man skærer i andre mennesker med en kniv, så er det lemlæstelse pr. Definition, uanset hvad man tror på og hvem der respekterer det.
Mange praksiserende læger mener at Omskæring er et overgreb og bør forbydes og Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM slår fast at:
Omskæring af drenge er det samme som lemlæstelse, med mindre der er særlige medicinske grunde til det.
Cand.jur. Hans Jørgen Lassen har gennem sit speciale blotlagt, at Danmark bevæger sig på kanten af både dansk lov og internationale konventioner ved at tillade omskæring. Sammen med Morten Frisch har han – i lighed med DSAM – sendt et høringssvar til Sundhedsstyrelsen. De to skriver bl.a.:
“Omskæring af raske drenge, der ikke kan sige fra, er en krænkelse af deres kropslige og seksuelle integritet. Der er ingen principiel forskel på at skære i kønsorganerne på en lille pige og på en lille dreng. Begge dele krænker barnets ret til selv at bestemme over egen krop. Dette var også konklusionen i to resolutioner fra efteråret 2013 fra henholdsvis de nordiske børneombudsmænd og Europarådets parlamentariske forsamling”.


Det handler altså ikke om tro, men om lægefaglige vurderinger, og selvfølgelig skal man blande sig i det, når mennesker lemlæster hinanden.
Foto: Jesu omskæring på døbefont i Stege Kirke.