januar 23, 2014

Lidt Dansk Kultur


Ved Københavns anden store brand i 1795 brændte den middelalderlige Skt. Nikolaj Kirke, men tårnet stod tilbage og blev da indrettet til brandvæsenet. Kirkegården havde som andre kirkegårde i byen svært ved rumme de mange grave. Ildelugt røbede sundhedsfarlighed og fem år efter branden forbød man al begravelse her. Pladsen blev jævnet og brolagt og indrettet til slagterboder og marskandisermarked og kaldtes ”Maven”. Man ser det her på en af Klæstrups tegninger. De simple stader i træ afløstes midt på 1800-tallet af støbejernsboder.

Kødtorvet nedlagdes i 1917, men en af slagtermestrenes sønner blev kendt i hele landet og lidt til og fik til sidst sit eget museum: Han hed Robert Storm Petersen og stod i malerlære og malede bl.a. skilte for Charles Olsen, som var kendt i kvarteret som ejer af butikken ”Den hvide Flip”.