august 11, 2006

Hvorfor Tavsheden Omkring Euro-Mediterranien?

I 2003 har EU lovet 9 muslimske lande samt Israel EU-medlemsskab med fri bevægelighed for mennesker. Dvs. åbning for islams folkesluser.
Hvad kan få politikere og medier til i uset samdrægtighed at tie om et så vigtigt emne som vores de facto identitets/religionsskifte?

Svaret er: Verdensregeringen. Sammensværgelsesteori ?
Sammensværgelse : JA. Teori: NEJ.
1. David Rockefeller har takket medierne for at have hemmeligholdt hans planer for Verden i 40 år – uden hvilken diskretion disse planer for en Verdensregering ikke havde kunnet gennemføres (1991 –Bilderberg – Baden Baden).
2. I 2005 gennempressede præs. Bush optagelsesforhandlinger mellem EU og
Tyrkiet, som ikke opfyldte forhåndsbetingelserne.
3. D. 30.01.06 rystede Bill Clinton fra én-verdensstatsorganisationerne Council on Foreign Relations (CFR) og Bilderberg vor statsminister og gennemtvang undskyldning fra J-P for Muhammed-tegningerne.

Som påvist af undertegnede i Bogen ”De Binder Os På Mund Og Hånd” (Rafaels Forlag, Dansk Kultur 2006) eksisterer der en veldokumenteret Verdensregering bestående af den amerikanske Rockefeller-kapitalistgruppe omkring CFR– USAs usynlige regering - samt Trilateral Commission (TC) og Bilderberg. Medlemmet Tøger Seidenfaden genspejler Trilateral Commissions og Bilderbergs meninger.

CFR er allieret med Gorbatjovs World Political Forum og dermed også med Ruslands Putin. Og arbejder p.t. intenst på at få Kina med i klubben. Alliancen har én fælles tanke: Den diktatoriske én-verdensstat uden grænser. CFR sidder tungt på USAs og dermed Verdens medier - herunder Reuters Bureau . Ulydige medier kan rammes af udelukkelse fra oplysningskilderne – og må så lukke. F.ø. følger mange journalister åbenbart lovsyngende i Verdensregeringens fodspor.

CFRs inderkreds er nært knyttet til den private US- Federal Reserve Bank, dvs. Rothschild/Rockefeller finansfolkene. Og de to organisationer blev i 1909 hhv. 1921 stiftet af samme personkreds. Bl.a. sidder Alan Greenspan fra ”Fed” også i CFR. Verdensøkonomien styres herfra, så at CFR og TC er i stand til at ryste nationalstaternes financielle eksistensgrundlag v.hj.a. finanspolitik samt multinationale selskaber, Verdensbanken og FN (Rockefeller og CFR var primus motor ved stiftelsen). Styring sker også gennem CFR-NGOs – som World Culture Forum Alliance, der har de medlemsblokke, som skal sammensmeltes til én-verdensstaten. Her er kristen og national identitet roden til alt ondt. Big Brother watches you herfra. Og sikrer multikulturen. At EU hører til her, har ingen fortalt os.

Udsat for sådant pres vil alle vore politikere gerne tækkes CFRs mind-kontrollerede præsident Bush med bl.a. militær til hans realisering af USA-Verdensstaten – og medvirke til at nedbryde vore egne uartige nationalstats – og religionsbegreber. Globalisering frem for alt.
Bag det hele ligger en omfattende frimurer-religiøsitet.

Anders Bruun Laursen