august 06, 2006

Det officielle Formål med Images of The Middleeast

Som tidligere omtalt begynder der nu en helt massiv propaganda på lørdag den 12. august for skatteborgernes penge.

De danske myndigheder og 68´ernes ”kulturelite” og mere eller mindre kendte og ukendte foreninger og organisationer vil bombardere småbørn, skoleelever og voksne med det ene program efter det andet, indtil vi bryder sammen og erklærer os indforstået med at være dhimmier under islamisk kultur. Den propaganda, vi hidtil har set, i diverse massemedier var bare en indled ning.

Her er den officielle tekst om formålet med ”Images of The Middleeast”. De fleste danskere kan vist kunsten at læse mellem linjerne. Man bør lige erindre, at det hele udføres for at leve op til de løfter, som EU har afgivet til araberne uden befolkningernes viden fra 1970´erne til i dag.

”Formålet med festivalen er
• at styrke den interkulturelle forståelse mellem Danmark og Mellemøsten
• at udvikle dialogen mellem Danmark og Mellemøsten
• at bringe mennesker fra Danmark, Mellemøsten og resten af verden sammen for at afprøve og inspirere til nye former for samarbejde
CKUs værdigrundlag i forhold til Images of the Middle East er baseret på dansk civilsamfundstradition baseret på dialog, samarbejde og udveksling, samt FNs værdisæt om kulturel mangfoldighed og global etik formuleret af Verdenskommissionen for Kultur og Udvikling. Det er ønsket at styrke den kulturelle dialog mellem grupper, foreninger, enkeltpersoner for at stimulere deltagelsen i civilsamfundet for alle grupper. Et levende og mangfoldigt kulturliv, der opererer på grundlag af respekt for menneskerettighederne, er af afgørende betydning for styrkelse af demokrati og ytringsfrihed i alle dele af verden.

Images of the Middle East er åbent for alle inden for rammerne af det overordnede formål og almene kriterier, der omhandler kvalitet, formidlingsevne, dialog, spredningseffekt, økonomiske og pragmatiske kriterier. Images of the Middle East sætter samtidig lys på en række områder, som ikke er særligt velbelyst i Danmark, såvel tematisk som geografisk. ”

Mere senere.