august 29, 2006

Muhammedanere med særlige tilpasningsvanskeligheder

Fyens Stiftstidende fortalte 28/8 om TAMU (Træningsskolens Arbejdmarkedsuddannelser). Der er seks TAMU centre i Danmark, oprettet i 1990 og godkendt af arbejdsmarkedets parter og Arbejdsministeriet som et særligt tilbud til gruppen af unge med særlige tilpasningsvanskeligheder.
Avisens forside viste et stort foto af fire af disse unge med særlige tilpasningsvanskeligheder. Fire muhammedanske kvinder, som ikke ønsker at følge skolens regler og derfor må se sig om efter noget andet. Sagen er den, at alle demonstrative religiøse eller politiske symboler er bandlyst, såvel islamiske tørklæder som hagekors. Man ønsker ikke propaganda på skolen hverken for det ene eller det andet. Ogs rockere må lade deres veste med "Hells Angels" på ryggen blive hjemme.
De fire udtrykker naturligvis deres forargelse over, at der findes regler i Danmark, som de ikke vil følge, og kalder det diskrimination. Rimeligvis er også flere af landets love og ikke mindst vor straffelov og grundlov årsag til forargelse og udtryk for diskrimination af alle dem, som ikke gider følge dem.

De fire påberåber sig, at de har planer om at starte eget firma (rimeligvis med statslig iværk-
sætterstøtte) og understreger, at de "gerne vil bidrage positivt til samfundet".
Ja men så vis det da! Tag propagandatørklædet af og bestil noget på skolen!

DR´s Asmaa Abdul Hamid fra Vollsmose bakker pigerne op. "Det er direkte diskriminerende og er i modstrid med ønsket om at få flere muslimske kvinder i arbejde", siger hun.
Muhammedanske kvinder har gerne undskyldninger for ikke at arbejde. Socialrådgivere er
dødtrætte af alle deres påhit: de kan ikke vaske glas af, for der kan have været vin i, de kan ikke skifte ble på et barn eller et gammelt hjælpeløst menneske, for vedkommende kan have spist svinekød, så man kan få noget af afføringen på fingrene, de kan ikke som hjemmehjælpere lufte hunden etc. etc.