august 04, 2006

Hvem står bag...

Center for Kultur og Udvikling og "Mellemøstfestivalen"?

Hensigten med den såkaldte Mellemøstfestival er at gøre børn og unge begejstrede for Mellemøstens kultur, så vi kan godtage islamiseringen af landet. Arrangementet skyldes Center for Kultur og Udvikling, hvis bestyrelse udgøres af følgende fem navne: Grethe Rostbøll, Mette Geil, Hans-Henrik Holm, Niels Jørgen Langkilde og Carsten U. Larsen. Olaf Gerlach Hansen står for sekretariatet og er chef for hele festivalprojektet.

Nogle skal nærmere omtales her:
Olaf Gerlach Hansen og hans tale i Rabat 13. juni 2005 er tidligere omtalt

Hans-Henrik Holm blev som inkarneret DKP-medlem grebet af Sovjets fredsmission i Vesten. Han sad i bestyrelsen for Center for Freds- og Konfliktforksning, der oprettedes 1985 med kontor på Vandkunsten og omtaltes i de kommunistiske studenters ”Røde Blade” samme år.
Det følgende år, det såkaldte ”Fredsår” med tusindvis af fredsprojekter til støtte for Sovjet, optrådte Holm på et ”Seminar om afrustning” i FN-Forbundet*

Nu er han ”Jean Monnet-professor” ved Journalisthøjskolens afdeling for international politik.
Som tidligere omtalt er Jean Monnet-professorer politisk ansat professorer, som skal befordre EU's politik og tiltag gennem deres undervisning.
*) FN-Forbundet er ikke en FN-organisation, som folk undertiden tror. FN-forbundet er en (officielt) tværpolitisk ikke-statslig medlemsorganisation - NGO - som interesserer sig for FN-spørgsmål.

Direktør for Nationalmuseet, Carsten U. Larsen, hører med til de glade 68´ere, som ikke har noget til overs for danskhed. Danskhed er noget vrøvl. Det existerer ikke og har aldrig existeret, siger han.
Ud med de gamle fjollehoveder, der talte om danskhed: Grundtvig, H.C.Andersen, Heiberg, Goldschmidt…

Nationalmuseet er ligesom andre museer inficeret med 68-bacillen og har haft adskillige historisk vinklede udstillinger, ligesom man i høj grad ved film og debatter har lagt an på venstrevredne fremstillinger, f.eks. om Christiania og har støttet fristaden ideologisk.
Til gengæld bandlyste museets ”kulturformidling” og direktøren en bog til salg på Frilandsmuseer om grisens kulturhistorie i Norden, - fordi den nævnte, at Muhammedanere kræver eventyr om grise og billeder af grisebasser forbudt for børn.

Direktør Carsten U. Larsen gør sit for islamisering af Danmark. Efter offentliggørelse af de satiriske Muhammedtegninger i JyllandsPosten sept. 2005, arrangerede han i samarbejde med anden ”kulturelite” en underskriftsindsamling ”Vilje til nye Fællesskaber” med ordene: Vi ”opfordrer til forsoning mellem forskellige befolkningsgrupper her i landet og mellem Danmark og det internationale samfund. Der er brug for gensidig forståelse, samtale og vilje til at udvikle nye fællesskaber”.

Man boykotter Arla, der fjæskede. Hvad med museumsdirektøren?
Han fortsætter islamiseringen gennem CKU´s Mellemøsthalløj i august og september og søger at bilde os ind, at man gennem såkaldt debat og ”dialog” kan forene de to uforenelige kulturer. Samtidigt står museets verdenskendte og højt værdsatte etnografiske samling til lukning ifølge artikel i Weekendavisen i dag 4.8.06. Museumsfolk over hele verden finder, at det er en skandale