august 28, 2006

Den 29. august

er en markant historisk dato fra den forrige besættelsestid.
I 1943 gjorde det danske folk oprør - ikke kun mod besættelsesmagten, men også imod den stadig mere og mere upopulære samarbejdsregering.
"Dansk Samling" kaldte til mindestund søndag 27/8 på den kendte Hvidsten Kro, og mange mødte op. Først besøgte man stedet, hvor de engelske flyvere nedkastede våben til modstandsbevægelsen i en skovlysning, kaldet "Mustard Point". Derefter var der kransenedlægning ved mindestenen for de gæve jyder, der viste sig villige til at ofre deres liv for friheden, for landet og for os.
Tre udmærkede talere belyste datidens og nutidens besættelser.
Man huskede blandt andet den forargerlige handlemåde fra samarbejdsregeringen, da den opfordrede arbejderne til at tage arbejde i Tyskland, for ellers mistede de arbejdsløshedsunderstøttelsen! Og da de så vendte hjem, blev de anklagede!

"De burde have forstået, at regeringen ikke mente det, den sagde", hed det! Hvad med dagens politikere?
Alt dette løbende urealistiske integrationssnak til dyre skatteyderpenge - mener de det? Eller er de bare pressede af besættere og EU-traktater???
Håber de i virkeligheden på, at danske borgere snart tager sagen i egen hånd?
Dansk Folkeparti foreslog for en tid siden, at den 29. august skulle være en flagdag.
Det blev afvist af Folketinget.
- men kære læser, du kan godt flage alligevel!